Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 10×

Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873)

České jménopavučenka vidlicová
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy10 nálezů, 9 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - ME (U
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (10 použitých nálezů)
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev223402
Zemní past5206
Neurčeno0102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (10 použitých nálezů)
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Stojaté a pomalu tekoucí vody31101
Suché doubravy3001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod192302
Lesy0101
Písčiny0101
Lužní lesy nížin1001
Ruderály0101
Dubohabřiny1001
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy