Kvadráty: 5644
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 6x 6x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 10x 10x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 8x 8x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 1x 1x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 8x 8x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený 2x 2x
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 2x 2x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 6x 6x
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený 2x 2x
Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 10x 10x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 7x 7x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata (Linné, 1758) Není ohrožený 6x 6x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 2x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 4x
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (110 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 3 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 1 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 34 6 7 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 43 11 9 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 4 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 25 9 4 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 5 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 32 22 0 5
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 7 3 0 3
Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 7 14 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 32 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (122 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 34 6 7 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 43 11 9 5
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 4 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 25 9 4 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. P.-Cambridge, 1863) 5 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 32 22 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 7 3 0 3
Tapinocyba biscissa (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 7 14 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 32 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 0 3 2
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. P.-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linné, 1758) 4 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 5 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linné, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 1 2 0 2
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019