Kvadráty: 5644
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus affinis Atypus affinis Eichwald, 1830 Téměř ohrožený
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona corticalis Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Altella biuncata Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Baryphyma pratense Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Kriticky ohrožený
Bathyphantes similis Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Panamomops affinis Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Ohrožený
Pelecopsis radicicola Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Porrhomma egeria Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený
Porrhomma rosenhaueri Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Kriticky ohrožený
Prinerigone vagans Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Kriticky ohrožený
Tapinocyba affinis Tapinocyba affinis Lessert, 1907 Není ohrožený
Tapinocyba biscissa Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus affinis Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Liocranum rupicola Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Sagana rutilans Sagana rutilans Thorell, 1875 Silně ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma bidentatum sparsum Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber et Martens, 1968)
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001+
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes bellicosus Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) Není ohrožený
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus nepaeformis Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (160 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 34 6 7 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 43 11 9 5
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 4 3
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 25 9 4 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 1 0 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 5 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 32 22 0 5
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 7 3 0 3
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 7 14 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 32 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 9 4 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 1 0 2
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 2 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 1 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 4
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 4 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 4 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 5 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 0 2 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 2 2 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber et Martens, 1968) 10 8 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (160 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 34 6 7 3
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 5 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 43 11 9 5
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 2 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 4 0 4 3
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 2 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 25 9 4 3
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 5 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 32 22 0 5
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 7 3 0 3
Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 7 14 0 4
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 24 32 0 5
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 6 2 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 1 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 1 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 0 2 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 2 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 9 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 3 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Rugathodes bellicosus (Simon, 1873) 0 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 4 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 5 0 0 1
Prinerigone vagans (Audouin, 1826) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber et Martens, 1968) 10 8 0 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) 9 4 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Atypus affinis Eichwald, 1830 0 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Bathyphantes similis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 0 1 0 1
Liocranum rupicola (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 3 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 2 2 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 1 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Pelecopsis radicicola (L. Koch, 1872) 2 0 0 1
Tapinocyba affinis Lessert, 1907 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skály a sutě v horáchSamciSamiceMláďataNálezy
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 2 0 0 1
Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) 1 3 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Altella biuncata (Miller, 1949) 0 1 0 1
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 2 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) 1 2 0 2
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1 1 6 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Sagana rutilans Thorell, 1875 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy