Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 160× 34× 203×

Neriene peltata (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka vlnopruhá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy203 nálezů, 84 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1969146
Sklepávání66015720
Prosev319011
Individuální sběr1446031
Zemní past1129128
Neurčeno23126067
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (203 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky1403
Skály a sutě v horách0201
Neurčeno18130275
Bylinné porosty břehů34146
Mokré louky4033
Lesní okraje21407
Horské smrčiny3402
Suťové a roklinové lesy9298914
Lesy5706
Bučiny nižších poloh520013
Močály0101
Rašeliniště2204
Horské bučiny1606
Lesy vyšších poloh a strmých svahů01202
Výsadby jehličnanů41908
Skalní a suťové biotopy5504
Výsadby listnáčů13123
Reliktní bory na skalách0202
Břehy tekoucích vod5909
Suché křoviny0101
Porosty borůvek0301
Louky0704
Stinné skály nižších poloh0403
Kamenité suti nižších poloh0504
Mokřadní olšiny2706
Lesní cesta01003
Lužní lesy nížin113202
Suché doubravy0523
Luční ostřicové mokřady0101
Podmáčené smrčiny1303
Přirozené lesy417173
 SamciSamiceMláďataNálezy