Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 14x 279x 11x 306x

Neriene peltata (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka vlnopruhá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy306 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-700-900

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (118 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2495051
Individuální sběr1143029
Prosev0504
Zemní past514018
Sklepávání65114015
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy8278911
horské smrčiny1001
Močály0101
bučiny nižších poloh419011
rašeliniště2204
mokré louky3001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů01202
výsadby jehličnanů41908
horské bučiny1606
Skalní a suťové biotopy5504
Kultury listnáčů13123
reliktní bory na skalách0202
bylinné porosty břehů2203
Břehy tekoucích vod5909
Lesy5605
Lesní okraje11406
suché křoviny0101
horská vřesoviště0301
Louky0704
osluněné skály nižších poloh0403
kamenité suti nižších poloh0504
bažinné olšiny2706
Lesní cesta01003
údolní jasanoolšové luhy113202
dubohabřiny0523
00000001001
luční ostřicové mokřady0101
podmáčené smrčiny1303
travnaté stepi1302
Přirozené lesy417173
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019