Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 8x 160x 16x 185x

Neriene peltata (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka vlnopruhá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy185 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Gr., Az., Ar.
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška300-700-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (118 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1346030
Smyk1458036
Prosev21809
Zemní past1129127
Sklepávání65813916
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (114 použitých nálezů)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy5706
Suťové a roklinové lesy1001
horské smrčiny1001
Močály0101
Suťové a roklinové lesy7278910
Květnaté bučiny3707
Vrchoviště2103
Vlhké louky3001
Horské buko-jedlové lesy1606
Lesy vyšších poloh a strmých svahů01202
Acidofilní bukové bučiny11204
Smrkové monokultury41908
Skalní a suťové biotopy5504
Kultury listnáčů13123
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Bylinné porosty na březích potoků a řek2203
Břehy tekoucích vod5909
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0301
Lesní okraje11406
Louky0704
Pískovcová skalní města0202
Kamenité sutě0504
Bažinné olšiny2706
Lesní cesta01003
Lužní lesy113202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0523
Skály nižších a středních výšek0201
Rašeliniště a slatiniště0101
Slatiniště0101
Podmáčené smrčiny1303
Xerotermy na jiných podkladech1302
Přirozené lesy417173
 SamciSamiceMláďataNálezy