Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene peltata (Wider, 1834) Not endangered 2x 14x 279x 11x 306x

Neriene peltata (Wider, 1834)

Czech nameplachetnatka vlnopruhá
Threat levelNot endangered
Records306 nálezů, 71 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean (Gr., Az., Ar.
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-700-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (118 used records)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2495051
Individuální sběr1143029
Prosev0504
Zemní past514018
Sklepávání65114015
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (114 used records)
Neriene peltata (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy8278911
horské smrčiny1001
Močály0101
bučiny nižších poloh419011
rašeliniště2204
mokré louky3001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů01202
výsadby jehličnanů41908
horské bučiny1606
Skalní a suťové biotopy5504
Kultury listnáčů13123
reliktní bory na skalách0202
bylinné porosty břehů2203
Břehy tekoucích vod5909
Lesy5605
Lesní okraje11406
suché křoviny0101
horská vřesoviště0301
Louky0704
osluněné skály nižších poloh0403
kamenité suti nižších poloh0504
bažinné olšiny2706
Lesní cesta01003
údolní jasanoolšové luhy113202
dubohabřiny0523
00000001001
luční ostřicové mokřady0101
podmáčené smrčiny1303
travnaté stepi1302
Přirozené lesy417173
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019