Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 12x 19x 1172x 64x 1267x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 4x 241x 5x 250x
Neriene furtiva (O. P.-Cambridge, 1871) Nezvěstný 3x 2x 5x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 22x 10x 282x 17x 331x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 14x 279x 11x 306x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 6x 16x 237x 13x 272x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

© Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyFotografie

Neriene clathrata
Neriene emphana
Neriene montana

Neriene peltata
Neriene radiata
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (960 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 159 106 34 226
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 4 11 3 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 9 6 2 15
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 14 0 18
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 6 0 11
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 57 92 15 111
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 8 31 7 36
Neriene montana (Clerck, 1757) 11 34 14 47
Neriene peltata (Wider, 1834) 11 43 0 29
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 66 5 53
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 18 45 12 44
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 13 23 3 21
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 6 2 10
Neriene peltata (Wider, 1834) 24 95 0 51
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 23 46 2 39
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 6 4 14
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 35 14 28
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 14 16 20
Neriene peltata (Wider, 1834) 6 51 140 15
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 3 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 22 32 36 58
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 6 8
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 12 32 16 43
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 8 5 14
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 1 0 4
?SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 4 0 3
raSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
1SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (887 použitých nálezů)
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 23 27 20 49
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 8 1 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 8
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 8 7 11
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 25 29 26 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 6 0 5
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 9 17 0 19
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 8 4 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 16 0 10
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 18 19 16 34
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 2 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 7 12 6 15
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 13 20 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 20 14 6 20
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 9 3 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 0 1 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 2 4
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 23 5 28
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 12 1 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 5 5 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 9 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 10 0 17
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 14 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 5 1 7
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 11
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 6 0 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 6
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 4 14
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 12 2 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 5 7 13
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 3 1 6
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 3 3 5
Neriene peltata (Wider, 1834) 8 27 89 11
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 12 0 8
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 6 2 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 11 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 7 0 4
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 12 1 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 12 3
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 5 1 10
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 4 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 5 0 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 10
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 5 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 17 17 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 4 0 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 2 0 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 6
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 7 2 11
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 0 7
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 15 0 12
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 1 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 12 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 14 0 9
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 4
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 4 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 10 0 3
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 2 4
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020