Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 10x 684x 93x 793x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 134x 13x 149x
Neriene furtiva Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný 2x 1x 3x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 6x 144x 29x 190x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 8x 160x 28x 197x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 3x 8x 121x 29x 161x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyFotografie

Neriene clathrata
Neriene emphana
Neriene montana
Neriene peltata
Neriene radiata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1493 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 97 158 18 265
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 16 18 12 33
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 15 36 3 67
Neriene peltata (Wider, 1834) 23 126 0 67
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 10 13 0 34
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 155 115 35 231
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 7 24 5 25
Neriene montana (Clerck, 1757) 11 13 5 24
Neriene peltata (Wider, 1834) 11 29 1 28
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 4 14 4 23
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 68 100 18 136
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 29 7 35
Neriene montana (Clerck, 1757) 10 32 15 48
Neriene peltata (Wider, 1834) 14 46 0 31
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 20 74 5 60
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 15 41 12 42
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 12 18 2 18
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 6 0 10
Neriene peltata (Wider, 1834) 19 67 0 43
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 44 2 35
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 7 2 13
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 10 28 13 29
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 14 16 20
Neriene peltata (Wider, 1834) 6 58 156 18
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 24 43 20 46
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 8 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 4 11
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 18 0 10
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 8 2 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 22 33 36 59
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 6 8
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 2
VysavačSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1493 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 112 152 36 282
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 19 37 15 49
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 10 27 11 67
Neriene peltata (Wider, 1834) 18 128 0 71
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 50 0 62
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 23 29 20 51
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 8 1 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 8
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 10 7 13
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 25 29 26 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 7 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 18 18 9 34
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 11 16 7 24
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 13 20 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 22 16 36
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 2 1 5
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 0 3 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 9 18 0 20
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 8 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 18 0 12
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 23 5 29
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 12 1 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 5 5 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 9 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 0 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 14 0 7
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 3 0 4
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 1 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 3 8
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 1 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 9 29 89 14
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 5
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 13 5 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 9 3 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 2 4
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 5 1 7
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 20 0 13
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 7 4 15
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 4 14 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 6 0 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 6
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 14 3 19
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 12 1 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 12 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 6 2 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 11 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 7 0 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 5 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 12 0 8
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 6
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 4 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 5 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 3 0 3
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 10
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 5 0 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 4 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 5 0 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 15 0 10
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 3 2
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 17 1 14
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 17 17 3
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 4 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 6
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 7 2 11
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 0 7
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 1 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 12 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 4 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 3
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 10 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 1 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 2 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 4 1 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 1 3
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
Bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky