Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 10x 684x 71x 771x
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 134x 7x 143x
Neriene furtiva Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný 2x 1x 3x
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 6x 144x 21x 182x
Neriene peltata Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 8x 160x 17x 186x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 3x 8x 121x 15x 147x

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

 © Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyFotografie

Neriene clathrata
Neriene emphana
Neriene montana
Neriene peltata
Neriene radiata

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (963 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 155 113 35 229
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 7 24 5 25
Neriene montana (Clerck, 1757) 11 13 5 24
Neriene peltata (Wider, 1834) 11 29 1 27
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 4 12 4 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 66 89 17 123
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 29 7 35
Neriene montana (Clerck, 1757) 10 29 14 44
Neriene peltata (Wider, 1834) 14 46 0 31
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 69 4 57
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 15 39 12 39
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 10 17 2 15
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 4 0 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 14 58 0 36
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 17 37 2 27
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 7 2 13
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 27 13 27
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 14 16 20
Neriene peltata (Wider, 1834) 6 58 139 16
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 20 42 15 43
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 4 11
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 18 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 8 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 22 33 36 59
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 6 8
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (898 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 25 29 26 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 7 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 15 14 27
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 1 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 8
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 4 0 5
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 20 16 34
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 2 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 8 12 6 16
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 13 20 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 23 5 29
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 0 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 14 0 7
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 3 0 4
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 12 1 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 5 5 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 9 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 13 5 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 9 3 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 2 4
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 6 0 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 6
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 4 14
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 12 2 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 10 0 10
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 12 0 8
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 6 2 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 11 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 7 0 4
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 3 3 5
Neriene peltata (Wider, 1834) 7 27 89 10
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 11 4 14
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 4 3
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 12 1 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 12 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 1 11
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 4 1 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 7 0 7
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 10
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 5 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 6 0 7
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 3 5
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 2
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 4 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 7 4 7
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 17 17 3
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 4 0 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 16 0 13
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 1 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 12 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 0 7
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 7 2 11
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 5 7 11
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 6
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 14 0 6
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 14 0 9
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 2 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 4 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 12 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 0 2 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 3 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 3
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 3 0 5
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 10 0 3
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 2 4
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 2
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 1 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Vegetace obnažených denSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky