Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 10x 684x 68x 768x
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 2x 134x 5x 141x
Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Nezvěstný 2x 1x 3x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 11x 6x 144x 21x 182x
Neriene peltata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 8x 160x 15x 184x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 3x 8x 121x 14x 146x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

© Ondřej Machač

Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek; Icius subinermis (Simon, 1937) v Brně; Krušné hory a skákavka Sibianor larae; Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001; Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně; Nález Araneus saevus; Každá vzácná věc je předem podezřelá – je to Araneus saevus?;  Pátranie po znakoch; Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni; Kdo nám žije v ZOO; Výzva: PP Velický hliník; Na vánočním stromečku; Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe; Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015); V pondělí na fakultě; Zpověď studenta; 29. evropský arachnologický kongres; 114. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie 2015; Britská bibliografie – The Newsletter 133 a 134; Nové knihyFotografie

Neriene clathrata
Neriene emphana
Neriene montana

Neriene peltata
Neriene radiata
Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (955 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 155 113 35 229
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 7 24 5 25
Neriene montana (Clerck, 1757) 11 13 5 24
Neriene peltata (Wider, 1834) 11 29 1 27
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 4 12 4 21
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 65 88 17 121
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 9 29 7 35
Neriene montana (Clerck, 1757) 10 29 14 44
Neriene peltata (Wider, 1834) 13 45 0 29
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 19 69 4 57
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 15 39 12 39
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 10 16 2 14
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 4 0 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 14 58 0 36
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 17 36 2 26
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 7 2 13
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 8 27 13 26
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 14 16 20
Neriene peltata (Wider, 1834) 6 58 139 16
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 19 41 15 42
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 4 11
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 18 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 8 0 7
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 22 33 36 59
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 8 6 8
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (890 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 25 29 26 56
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 5 4 4 9
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 6 0 5
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 15 14 27
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 1 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 19 0 8
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 4 0 5
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 20 16 34
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 0 0 1
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 11 2 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 2 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 8 12 6 16
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 13 20 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 23 5 28
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 5 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 12 1 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 4 5 5 8
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 9 0 9
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 2
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 17 13 5 18
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 9 3 6
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 2 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 2 4
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 10 10 0 17
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 3 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 14 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 11 6 0 12
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 7 0 6
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 4 14
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 2 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 2 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 12 2 17
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 10 0 10
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 5 0 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 2 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 3
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 3 3 5
Neriene peltata (Wider, 1834) 7 27 89 10
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 7 6 2 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 0 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 11 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 7 0 4
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 7 12 0 8
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 12 1 9
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 4 1 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 12 3
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 8 6 1 11
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 2 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 11 4 14
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 4 3
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 4 1 6
Neriene peltata (Wider, 1834) 3 7 0 7
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 6 0 10
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 6 0 7
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 3 5
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 2
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 5 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 6 0 6
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 4 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 7 4 7
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 2 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 4 17 17 3
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 4 0 8
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 15 0 12
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 5 7 11
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 3 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 8 0 7
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 7 2 11
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 1 1 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 6 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 12 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 2 0 5
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 6 0 6
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 14 0 9
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 0 1 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 5 14 0 6
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 0 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 3 3 0 4
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 5 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 3 0 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 5 5 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 4 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 3 0 7
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 3 2 0 4
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 2 0 3
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 2 0 3
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 2 3 0 2
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 4 0 3
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 5 0 2 5
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 3 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 2 0 4
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 12 0 4
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 4 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 3 3 0 5
Rašelinné březiny a borySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 4
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene peltata (Wider, 1834) 0 10 0 3
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 6 2 0 4
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 1 0 3
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 4 0 0 2
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 2 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 0 1
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 2 4
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 3 0 3
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 3 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 1 2
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 3
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 2 0 2
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 2 2 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 2
Porosty vysokých bažinných bylin - žabník, dvojzubec…SamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 2 1 1 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 1 0 1 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Vegetace obnažených denSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 8 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 3 1 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Kácené vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Štěrkové laviceSamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene peltata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 3 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Online atlas

Pavouci České republiky

Pavouci České republiky