Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 121× 29× 161×

Neriene radiata (Walckenaer, 1841)

České jménoplachetnatka kupolovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy161 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (161 použitých nálezů)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev5828
Smyk1944235
Individuální sběr2074560
Neurčeno1013034
Zemní past414423
Sklepávání1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (161 použitých nálezů)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Reliktní bory na skalách1232
Lesní okraje2304
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Rašeliniště718012
Mokré louky0201
Výsadby jehličnanů510713
Suťové a roklinové lesy1505
Bučiny nižších poloh1202
Neurčeno1950062
Horské bučiny0303
Výsadby listnáčů0101
Horské smrčiny0202
Suché lesní lemy0101
Pastviny2201
Porosty borůvek0203
Suché louky2102
Kamenolomy3304
Kamenité suti nižších poloh71208
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Močály0403
Suché doubravy1224
Skalní a suťové biotopy1401
Lesy0202
Úhory1202
Stinné skály nižších poloh0403
Bahnité břehy0101
Břehy tekoucích vod0112
Písčiny0101
Rašelinné bory0004
Acidofilní bory1504
Luční ostřicové mokřady0201
Lužní lesy nížin0101
Paseky2102
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Bylinné porosty břehů1201
 SamciSamiceMláďataNálezy