Kvadráty: 6248
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Panamomops sulcifrons Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený
Tenuiphantes cristatus Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Pholcomma gibbum Pholcomma gibbum (Westring, 1851) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Theonoe minutissima Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (77 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (77 použitých nálezů)
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pholcomma gibbum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 1 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 2 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 1 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 1 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 0 1 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy