Kvadráty: 6248
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 6x 6x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 6x 6x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 6x 6x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 4x 4x
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 6x 6x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 4x 4x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 2x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (63 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 3
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 3
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 2
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 2
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 4
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 3 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (55 použitých nálezů)
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes cristatus (Menge, 1866) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020