Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 9x 10x 612x 168x 799x

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

České jménoslíďák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy799 nálezů, 182 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (719 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past109743465147572
Žlutá miska11928037
Individuální sběr10183497
Smyk76111
Prosev3101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (534 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1302
mezofilní louky25096417648
rašeliniště2311019
Xerotermní travinobylinná společenstva10754016
Lesy1303
luční ostřicové mokřady2001
Louky1269531662
Louky a pastviny144010
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské biotopy5303
suché lesní lemy2102
Močály12207
skalní stepi na vápenci66191018
lužní lesy nížin2201
kamenolomy13217
haldy a výsypky1307
A121100365172013
bylinné porosty břehů371804
písčiny0223
ovocné sady bez bylinné vegetace7217016
Lesní okraje2115016
dubohabřiny3003
obilná pole6621661552
travnaté stepi7324721
ostřicové porosty stojatých vod5123
kamenité suti nižších poloh1303
Břehy tekoucích vod3210013
mokré louky14221622564
pastviny4421012
výsadby jehličnanů8117
Acidofilní bory19103
údolní jasanoolšové luhy15104
00000000201
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6505
ruderály14835021
alpínské trávníky20525017
horské smrčiny0001
paseky5116
Polní biotopy631004
bučiny nižších poloh2001
suché křoviny2113
úhory6105
horská vřesoviště3003
okraje silnic1102
městské parky3202
suťové a roklinové lesy0101
lesostepní doubravy3310016
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020