Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 618× 201× 838×

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

České jménoslíďák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy838 nálezů, 200 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška0-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann
In the venom of spiders, linear peptides (LPs), also called cytolytical or antimicrobial peptides, represent a largely neglected group of mostly membrane active substances that contribute in some spider species considerably to the killing power of spider venom. By next-generation sequencing venom gland transcriptome analysis, we investigated 48 spider species from 23 spider families and detected LPs in 20 species, belonging to five spider families (Ctenidae, Lycosidae,  Oxyopidae, Pisauridae, and Zodariidae). The structural diversity is extraordinary high in some species: the lynx spider Oxyopes heterophthalmus contains 62 and the lycosid Pardosa palustris 60 different LPs. In total, we identified 524 linear peptide structures and some of them are in lycosids identical on amino acid level. LPs are mainly encoded in complex precursor structures in which, after the signal peptide and propeptide, 13 or more LPs (Hogna radiata) are connected by linkers. Besides Cupiennius species, also in Oxyopidae, posttranslational modifications of some precursor structures result in the formation of two-chain peptides. It is obvious that complex precursor structures represent a very suitable and fast method to produce a high number and a high diversity of bioactive LPs as economically as possible. At least in Lycosidae, Oxyopidae, and in the genus Cupiennius, LPs reach very high Transcripts Per Kilobase Million values, indicating functional importance within the envenomation process.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (838 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past109833554145589
Prosev14103
Individuální sběr20872598
Neurčeno3228091
Žlutá miska11928037
Smyk810117
Sklepávání1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (838 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy14518
Suché lesní lemy3001
Lesní okraje2116017
Mokré louky14221632566
Suché louky7425723
Mezofilní louky24916807544
Úhory6206
Suché křoviny6415
Neurčeno403416375279
Vřesoviště nižších poloh1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1302
Kukuřičná pole2401
Slaniska0101
Paseky11518
Suché doubravy111002
Ostatní pole6621661553
Rašeliniště2311019
Xerotermní travinobylinná společenstva10754016
Lesy1303
Luční ostřicové mokřady2001
Louky a pastviny144010
Louky1269531662
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské biotopy5303
Vlhké lesní lemy2102
Močály12207
Skalní stepi na vápenci66191018
Pastviny7724122
Lužní lesy nížin17305
Haldy a výsypky1307
Ovocné sady s luční vegetací437189029
Bylinné porosty břehů371804
Písčiny0223
Ostřicové porosty stojatých vod5123
Kamenité suti nižších poloh1303
Břehy tekoucích vod3210013
Výsadby jehličnanů8117
Acidofilní bory19103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6505
Ruderály14835021
alpínské trávníky20525017
Horské smrčiny0001
Dubohabřiny2002
Polní biotopy631004
Bučiny nižších poloh2001
Porosty borůvek3003
Okraje silnic1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3202
Suťové a roklinové lesy0101
Lesostepní doubravy3510018
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy