Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10× 618× 260× 897×

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

České jménoslíďák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy897 nálezů, 206 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2023 , Jiří Stanovský
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid (Preference: Vysoká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann
In the venom of spiders, linear peptides (LPs), also called cytolytical or antimicrobial peptides, represent a largely neglected group of mostly membrane active substances that contribute in some spider species considerably to the killing power of spider venom. By next-generation sequencing venom gland transcriptome analysis, we investigated 48 spider species from 23 spider families and detected LPs in 20 species, belonging to five spider families (Ctenidae, Lycosidae,  Oxyopidae, Pisauridae, and Zodariidae). The structural diversity is extraordinary high in some species: the lynx spider Oxyopes heterophthalmus contains 62 and the lycosid Pardosa palustris 60 different LPs. In total, we identified 524 linear peptide structures and some of them are in lycosids identical on amino acid level. LPs are mainly encoded in complex precursor structures in which, after the signal peptide and propeptide, 13 or more LPs (Hogna radiata) are connected by linkers. Besides Cupiennius species, also in Oxyopidae, posttranslational modifications of some precursor structures result in the formation of two-chain peptides. It is obvious that complex precursor structures represent a very suitable and fast method to produce a high number and a high diversity of bioactive LPs as economically as possible. At least in Lycosidae, Oxyopidae, and in the genus Cupiennius, LPs reach very high Transcripts Per Kilobase Million values, indicating functional importance within the envenomation process.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (896 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past111773641145643
Individuální sběr20972599
Žlutá miska12629039
Prosev14103
Vysavač0101
Neurčeno3228091
Smyk810117
Sklepávání1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (897 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché louky7628724
Louky4201
Skalní stepi na jiných horninách1001
Vřesoviště nižších poloh3002
Neurčeno418517205325
Mezofilní louky25226817549
Travnaté stepi1001
Kamenolomy15519
Suché lesní lemy3001
Lužní lesy nížin22306
Lesní okraje2116017
Mokré louky14221632566
Úhory6206
Suché křoviny6415
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny6102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1302
Kukuřičná pole2401
Slaniska0101
Paseky11518
Suché doubravy111002
Ostatní pole6621661553
Rašeliniště2311019
Xerotermní travinobylinná společenstva10754016
Lesy1303
Luční ostřicové mokřady2001
Louky a pastviny144010
Louky1269531662
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské biotopy5303
Vlhké lesní lemy2102
Močály12207
Skalní stepi na vápenci66191018
Pastviny7724122
Haldy a výsypky1307
Ovocné sady s luční vegetací437189029
Bylinné porosty břehů371804
Písčiny0223
Ostřicové porosty stojatých vod5123
Kamenité suti nižších poloh1303
Břehy tekoucích vod3210013
Výsadby jehličnanů8117
Acidofilní bory19103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6505
Ruderály14835021
alpínské trávníky20525017
Horské smrčiny0001
Dubohabřiny2002
Polní biotopy631004
Bučiny nižších poloh2001
Porosty borůvek3003
Okraje silnic1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3202
Suťové a roklinové lesy0101
Lesostepní doubravy3510018
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy