Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 9x 10x 618x 194x 831x

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

České jménoslíďák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy831 nálezů, 198 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1500

Literatura

 © Oto Zimmermann
In the venom of spiders, linear peptides (LPs), also called cytolytical or antimicrobial peptides, represent a largely neglected group of mostly membrane active substances that contribute in some spider species considerably to the killing power of spider venom. By next-generation sequencing venom gland transcriptome analysis, we investigated 48 spider species from 23 spider families and detected LPs in 20 species, belonging to five spider families (Ctenidae, Lycosidae,  Oxyopidae, Pisauridae, and Zodariidae). The structural diversity is extraordinary high in some species: the lynx spider Oxyopes heterophthalmus contains 62 and the lycosid Pardosa palustris 60 different LPs. In total, we identified 524 linear peptide structures and some of them are in lycosids identical on amino acid level. LPs are mainly encoded in complex precursor structures in which, after the signal peptide and propeptide, 13 or more LPs (Hogna radiata) are connected by linkers. Besides Cupiennius species, also in Oxyopidae, posttranslational modifications of some precursor structures result in the formation of two-chain peptides. It is obvious that complex precursor structures represent a very suitable and fast method to produce a high number and a high diversity of bioactive LPs as economically as possible. At least in Lycosidae, Oxyopidae, and in the genus Cupiennius, LPs reach very high Transcripts Per Kilobase Million values, indicating functional importance within the envenomation process.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (831 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr20872598
Zemní past108943535145583
Neurčeno3228091
Žlutá miska11928037
Smyk810117
Prosev11102
Sklepávání1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (831 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesní okraje2116017
Mokré louky0102
Suché louky1102
Mezofilní louky214708
Úhory0101
Suché křoviny4302
Vřesoviště nižších poloh1001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Neurčeno395216255276
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1201
Kukuřičná pole2401
Slaniska0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy111002
Ostatní pole0001
Vrchoviště174010
Xerotermní travinobylinná společenstva10754016
Lesy1303
Slatiniště2001
Louky a pastviny144010
Louky1269531662
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské biotopy5303
Bylinný lem lesa2102
Močály12207
Skalní stepi na vápencových podkladech66191018
Polní meze333110
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2201
Kamenolom13217
Mezofilní louky24706337536
Haldy a výsypky1307
Rašeliniště a slatiniště6608
Ovocné sady437189029
Bylinné porosty na březích potoků a řek371804
Písečné přesypy0223
Přechodová rašeliniště0101
Pole6601651550
Xerotermy na jiných podkladech7324721
Porosty vysokých ostřic5123
Kamenité sutě1303
Břehy tekoucích vod3210013
Vlhké louky14221622564
Pastviny4421012
Borové monokultury4013
Acidofilní bory19103
Lužní lesy15104
Rákosiny, orobincové porosty6505
Urbánní biotopy14733018
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky20425016
Horské smrčiny0001
Lesní paseky5116
Ruderály1203
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2002
Polní biotopy631004
Kultury jehličnanů1001
Květnaté bučiny2001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Smrkové monokultury3103
Polní úhory4002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Polní cesta2102
Cesty, silnice1102
Pískovna0101
Parky3202
Křovinatý plášť lesa1101
Suťové a roklinové lesy0101
Trnkové křoviny0011
Luční úhory2103
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3510018
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy