Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 9x 10x 618x 174x 811x

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)

České jménoslíďák luční
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy811 nálezů, 182 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníHolarctic, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (721 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past108613477145569
Žlutá miska11928037
Individuální sběr20767593
Smyk810117
Prosev11102
Sklepávání1113
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (535 použitých nálezů)
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1201
mezofilní louky6502
Vrchoviště174010
Xerotermní travinobylinná společenstva10754016
Lesy1303
Slatiniště2001
Louky a pastviny144010
Louky1269531662
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Horské biotopy5303
Bylinný lem lesa2102
Močály12207
Skalní stepi na vápencových podkladech66191018
Polní meze333110
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy2201
Kamenolom13217
Mezofilní louky24706337536
Haldy a výsypky1307
Rašeliniště a slatiniště6608
Ovocné sady437189029
Bylinné porosty na březích potoků a řek371804
Písečné přesypy0223
Přechodová rašeliniště0101
Lesní okraje2115016
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1001
Pole6601651550
Xerotermy na jiných podkladech7324721
Porosty vysokých ostřic5123
Kamenité sutě1303
Břehy tekoucích vod3210013
Vlhké louky14221622564
Pastviny4421012
Borové monokultury4013
Acidofilní bory19103
Lužní lesy15104
Rákosiny, orobincové porosty6505
Urbánní biotopy14733018
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky20425016
Horské smrčiny0001
Lesní paseky5116
Ruderály1203
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2002
Polní biotopy631004
Kultury jehličnanů1001
Květnaté bučiny2001
Křoviny a skupiny stromů mimo les1001
Smrkové monokultury3103
Polní úhory4002
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou3003
Polní cesta2102
Cesty, silnice1102
Pískovna0101
Parky3202
Křovinatý plášť lesa1101
Suťové a roklinové lesy0101
Trnkové křoviny0011
Luční úhory2103
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy3510018
Přirozené lesy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy