Kvadráty: 6464
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 8x 8x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 4x 4x
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) Není ohrožený 6x 6x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 1x 3x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 8x 8x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 2x 2x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 6x 6x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (59 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 14 2 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 0 0 2
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 3 1 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 1 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 6 1 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 41 11 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 12 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 9 0 0 1
Tegenaria silvestris (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 6 1 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 41 11 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 12 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020