Kvadráty: 6464
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 2x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 3x 3x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 1x 1x 2x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený 2x 2x
Dysdera moravica Dysdera moravica Řezáč, 2014 Téměř ohrožený 2x 2x
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 4x 4x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Zelotes erebeus Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus sellarius Centromerus sellarius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Ipa keyserlingi Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes alacris Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Arctosa figurata Arctosa figurata (Simon, 1876) Ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus penicillatus Attulus penicillatus (Simon, 1875) Silně ohrožený 1x 1x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 14 2 0 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 10 0 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 3 1 0 3
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 6 0 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 3 0 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 1 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 1 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 9 1 0 4
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 6 1 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 3 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Tenuiphantes alacris (Blackwall, 1853) 3 1 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 41 11 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 12 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 9 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 6 1 0 2
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 9 0 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 1 0 2
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 5 0 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 2 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 1 0 2
Dysdera moravica Řezáč, 2014 1 1 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 4 2 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 7 1 0 3
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 2 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 6 1 3
Zelotes erebeus (Thorell, 1871) 2 3 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 5 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 1 1
Centromerus sellarius (Simon, 1884) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 31 41 11 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 2 0 1
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) 12 0 0 2
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 1 0 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Attulus penicillatus (Simon, 1875) 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa figurata (Simon, 1876) 3 2 0 1
Suché bylinné lemySamciSamiceMláďataNálezy
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy