Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 598× 109× 720×

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

České jménopavučenka zoubkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy720 nálezů, 188 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (720 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání2923037
Smyk3846066
Individuální sběr12389095
Zemní past194935371390
Žlutá miska5004
Neurčeno79550113
Prosev123011
Eklektor3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (720 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště7431033
Bylinné porosty břehů8206
Lesy2607
Neurčeno4301014207
Vlhké lesní lemy2302
Ostřicové porosty stojatých vod7207
Štěrkové břehy řek1001
Interiéry budov4203
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lužní lesy nížin554018
Slaniska0101
Kukuřičná pole6001
Suché doubravy1310011
Písčiny3304
Vnější stěny budov1001
Suché louky1820028
Louky a pastviny2002
Paseky6808
Lesní okraje34010
Luční ostřicové mokřady0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2204
Xerotermní travinobylinná společenstva3807
Porosty borůvek5304
Louky1111013
Horské biotopy7604
Mokré louky18224049
Suché křoviny1805
Horské smrčiny3307
Suťové a roklinové lesy1405
Ovocné sady s luční vegetací10727042
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2205
Pastviny41007
Přirozené lesy10308
Haldy a výsypky216710
Výsadby jehličnanů4203
Ostatní pole739132049
Břehy tekoucích vod1017015
Kamenolomy4004
Mokřadní olšiny4204
Kamenité suti nižších poloh2203
Okraje silnic1001
Výsadby listnáčů3103
Ruderály506018
Polní biotopy1252106
Lesostepní doubravy1102
Močály1102
Skalní stepi na vápenci143011
Stinné skály nižších poloh2101
alpínské trávníky2813018
Lesní cesta1203
Bučiny nižších poloh7307
Podmáčené smrčiny1203
Reliktní bory na skalách1001
Těžební jámy1102
Dubohabřiny6005
Mezofilní louky19047022
Úhory25504
Stojaté a pomalu tekoucí vody3203
Širokolisté horské nivy1203
Horské bučiny0101
Acidofilní bory0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1102
 SamciSamiceMláďataNálezy