Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 5x 8x 598x 104x 715x

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

České jménopavučenka zoubkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy715 nálezů, 184 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (602 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk3546064
Individuální sběr12389095
Zemní past194235371388
Žlutá miska5004
Prosev123011
Sklepávání2823036
Eklektor3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (508 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy2607
Bylinný lem lesa2302
Porosty vysokých ostřic7207
Štěrkové lavice1001
interiéry budov1001
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů1001
Rašeliniště a slatiniště5508
Slaniska0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1310011
písčiny1001
vnější stěny budov1001
Xerotermy na jiných podkladech1820028
Louky a pastviny2002
Lesní paseky6808
Bylinné porosty na březích potoků a řek5204
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy432011
Lesní okraje34010
Slatiniště0202
Interiéry budov3202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2204
Xerotermní travinobylinná společenstva3807
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou5304
Louky1111013
Horské biotopy7604
Vlhké louky18224049
Křovinatý plášť lesa0101
Horské smrčiny2206
Suťové a roklinové lesy1405
Ovocné sady10727042
Rákosiny, orobincové porosty2205
Pastviny2002
Přirozené lesy10308
Haldy a výsypky216710
Smrkové monokultury1001
Pole739132049
Břehy tekoucích vod1017015
Písečné přesypy2303
Lužní lesy11105
Kamenolom4004
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0101
Bažinné olšiny4204
Kamenité sutě2203
Vrchoviště6826024
Kulturní lesy1001
Cesty, silnice1001
Kultury listnáčů3103
Urbánní biotopy465015
Polní biotopy1252106
Polní meze39005
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1102
Močály1102
Skalní stepi na vápencových podkladech143011
Pískovcová skalní města2101
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2713017
Lesní cesta1203
Květnaté bučiny5204
Podmáčené smrčiny1203
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1101
Těžební jámy1102
Skupiny stromů, remízky < 1 ha6005
Mezofilní louky19047022
Floristicky pestré křoviny1002
Ruderály4103
Polní úhory25403
Stojaté a pomalu tekoucí vody3203
Křoviny a skupiny stromů mimo les0702
Širokolisté vysokostébelné nivy1203
Acidofilní bukové bučiny2103
Horské buko-jedlové lesy0101
Acidofilní bory0101
Parky1102
Borové monokultury2201
Luční úhory0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy