Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 15x 1141x 94x 1260x

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

České jménopavučenka zoubkatá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1260 nálezů, 182 kvadrátů
První nález 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález 2018 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, (semi-open, partly shaded)
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-1500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (597 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6062079
Zemní past199034871386
Žlutá miska5004
Smyk4471072
Prosev56011
Sklepávání2726038
Eklektor3104
sf0101
ra1001
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (502 použitých nálezů)
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
interiéry budov4203
bylinné porosty břehů6205
mokré louky18225050
písčiny3304
vnější stěny budov1001
travnaté stepi1820028
Louky a pastviny2002
paseky6808
ostřicové porosty stojatých vod7106
lužní lesy nížin433012
Lesní okraje34010
luční ostřicové mokřady0202
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2204
Xerotermní travinobylinná společenstva3807
horská vřesoviště5304
Louky1111013
Horské biotopy7604
suché křoviny1805
horské smrčiny2206
suťové a roklinové lesy1405
A12110075012
Lesy1606
00000001001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2205
pastviny2002
haldy a výsypky216710
Přirozené lesy10308
výsadby jehličnanů4203
rašeliniště7330031
obilná pole739132049
Břehy tekoucích vod1017015
údolní jasanoolšové luhy11105
kamenolomy3003
bažinné olšiny4204
kamenité suti nižších poloh2203
okraje silnic1001
Kultury listnáčů3103
ruderály506018
ovocné sady bez bylinné vegetace10022030
Polní biotopy1252106
mezofilní louky22947027
dubohabřiny1110015
lesostepní doubravy1102
Močály1102
skalní stepi na vápenci143011
osluněné skály nižších poloh2101
alpínské trávníky2813018
Lesní cesta1203
bučiny nižších poloh7307
podmáčené smrčiny2304
reliktní bory na skalách1001
Těžební jámy1102
úhory25504
Stojaté a pomalu tekoucí vody3203
širokolisté horské nivy1203
horské bučiny0101
Acidofilní bory0101
městské parky1102
suché lesní lemy2201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020