Kvadráty: 6065
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 6 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 3 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 6 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 9 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 2
ZahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy