Kvadráty: 6065
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 1x 1x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (23 použitých nálezů)
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 6 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 1 5 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (32 použitých nálezů)
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 2 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 6 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 3 1 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 9 0 2
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 2 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 4 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 2 0 2
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy