Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 62× 24× 88×

Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887)

České jménoplachetnatka buková
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy88 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1940, F. Miller, Miller 1958b
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare probably
Nadm. výška250-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (88 použitých nálezů)
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1822012
Individuální sběr0605
Zemní past8637059
Neurčeno02010
Smyk3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (88 použitých nálezů)
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy1102
Skály a sutě v horách4202
Reliktní bory na skalách6603
Kamenité suti nižších poloh8806
Neurčeno2710028
Horské bučiny1302
Výsadby jehličnanů4806
Porosty borůvek2001
Přirozené lesy336016
Bučiny nižších poloh1218014
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5204
Suché louky2001
Paseky0201
 SamciSamiceMláďataNálezy