Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Not endangered 62× 29× 93×

Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887)

Czech nameplachetnatka buková
Threat levelNot endangered
Records93 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record 2021 , Pavel Vonička
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare probably
Altitude200-1250

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (93 used records)
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past8637064
Prosev1822012
Individuální sběr0605
Neurčeno02010
Smyk3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (93 used records)
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Mokřady0003
Lesy0002
Suťové a roklinové lesy1102
Skály a sutě v horách4202
Reliktní bory na skalách6603
Kamenité suti nižších poloh8806
Neurčeno2710028
Horské bučiny1302
Výsadby jehličnanů4806
Porosty borůvek2001
Přirozené lesy336016
Bučiny nižších poloh1218014
Břehy tekoucích vod0101
Výsadby listnáčů2001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5204
Suché louky2001
Paseky0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords