Kvadráty: 6053
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 9x 9x
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 4x
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 5x 5x
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Amaurobius fenestralis Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 7x 7x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 3x 3x
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x 2x
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený 5x 5x
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený 1x 1x
Gibbaranea gibbosa Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 2x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 1x 1x
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 5x 5x
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona stagnatilis Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 2x
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 1x 1x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea hombergi Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Drassyllus villicus Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Ohrožený 2x 2x
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený 1x 1x
Haplodrassus cognatus Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes clivicola Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 13x 13x
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 5x 5x
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Asthenargus helveticus Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 Není ohrožený 1x 1x
Asthenargus paganus Asthenargus paganus (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Bolyphantes alticeps Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Centromerita bicolor Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus silvicola Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Cnephalocotes obscurus Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Diplocephalus latifrons Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus permixtus Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Dismodicus elevatus Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Téměř ohrožený 2x 2x
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Drepanotylus uncatus Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara congenera Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Entelecara erythropus Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 10x 10x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Erigonella ignobilis Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený 1x 1x
Floronia bucculenta Floronia bucculenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Hilaira excisa Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Hylyphantes graminicola Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 2x 3x
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 1x 3x
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Leptorhoptrum robustum Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 1x 1x
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mansuphantes mansuetus Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) Není ohrožený 8x 8x
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Megalepthyphantes nebulosus Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 7x 7x
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 5x 5x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 2x 3x
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 10x 10x
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax gibbosus Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 9x
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 3x 3x
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 3x 3x
Pelecopsis elongata Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 3x 3x
Pelecopsis parallela Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 9x 9x
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Saloca diceros Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Styloctetor compar Styloctetor compar (Westring, 1861) Ohrožený 1x 1x
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 5x 5x
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tapinocyboides pygmaeus Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 7x 7x
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Tiso vagans Tiso vagans (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Trichopternoides thorelli Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria kochi Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Téměř ohrožený 1x 1x
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 4x 4x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 8x
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa inquilina Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 7x 7x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 10x 11x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 10x 10x
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 20x 20x
Pardosa saltans Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 1x 1x
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 2x 2x
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 9x 9x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 7x 7x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 8x 8x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10x 10x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 4x 4x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 4x 4x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zora silvestris Zora silvestris Kulczyński, 1897 Není ohrožený 1x 1x
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 7x 7x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 11x 11x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 2x 3x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 1x 1x
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pholcus phalangioides Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 4x 4x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Attulus pubescens Attulus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 1x 1x
Marpissa muscosa Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Pseudeuophrys erratica Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) Není ohrožený 1x 1x
Sibianor aurocinctus Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Téměř ohrožený 2x 2x
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Segestriidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Segestria senoculata Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 2x 3x
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 10x 10x
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 17x 17x
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnatha obtusa Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 4x 4x
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 5x 5x
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 3x 3x
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 4x 4x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 3x 4x
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 6x 7x
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 3x 3x
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 3x 3x
Steatoda grossa Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 1x 1x
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 3x 5x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coriarachne depressa Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 4x 4x
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený 1x 1x
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený 1x 1x
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 7x 7x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 12x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 4x 5x
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 1x 1x
Xysticus luctuosus Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Uloboridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Hyptiotes paradoxus Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (727 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 10 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 2 0 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 5 0 0 2
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 4 4
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 2 0 2
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 2 1 11 5
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 5 0 4
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 1 0 3
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 2 0 2
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 1 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 2 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 7 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 2 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 4 5 0 5
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 1 0 2
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 8 0 2
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 4 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 2 0 2
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 26 2 0 6
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 15 5 0 6
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 2 0 3
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 1 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 7 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 4 0 4
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 3
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 2 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 2 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 7 24 0 6
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 23 67 0 7
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 4 0 5
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 4 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 2 1 5
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 8 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 12 0 1 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 12 3 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 2 2 0 3
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 3 0 3
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 5 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 2 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 5 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 2 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 1 0 2
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 2 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 7 1 1 3
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 2 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 1 0 3
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 3 6 0 4
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 3 0 0 2
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 12 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 1 1 3
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 1 2
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 1 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 3 5 5
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 1 1 4
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 3
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 3 2
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 3 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 1 0 2
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 1 0 2
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 1 2
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 11 9 0 10
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 3 0 3
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 9 0 5
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 2 4 0 4
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 4 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 0 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 4
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 28 0 4
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 3 1 0 2
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 8 8 0 3
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 3 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 3 0 3
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 2 0 3
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 5 0 2
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 3 0 3
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 1 0 3
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 3 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 15 2 0 6
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 1 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 18 3 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 29 7 0 7
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 25 4 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 61 17 6 8
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 212 86 0 16
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 11 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 131 34 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 36 2 0 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 29 4 0 7
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 15 0 0 6
Trochosa terricola Thorell, 1856 13 2 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 1 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 11 13 0 7
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 50 35 1 13
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 2 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 2 1 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 14 1 0 6
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 13 0 0 9
Xysticus kochi Thorell, 1872 4 0 0 2
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 0 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 3 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 4 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 5 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 9 16 6 3
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 3 0 0 1
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 0 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 9 14 3 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 3 6 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 4 0 3
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 3 3 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 5 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 4 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 4 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 5 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 7 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (727 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 2 1 3
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 3 0 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 1 2 6 6
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 2 0 2
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 11 3
Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 2
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 2 0 2
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 0 0 1 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes clivicola (L. Koch, 1870) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 2
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 3 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Entelecara congenera (O. Pickard-Cambridge, 1879) 1 2 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 1 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 4 7 0 3
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Macrargus rufus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 3 0 3
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 4 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 2 7 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 3 0 3
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 1 0 1
Tiso vagans (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 8 1 6
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 2 0 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 2 0 2
Zora silvestris Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 4 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 1 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 1 8 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 1 3
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Pseudeuophrys erratica (Walckenaer, 1826) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 1 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 3 0 3
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 1 0 1
Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 5 3 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 3 0 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 1 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 2 0 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 9 5 0 6
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 6 0 4
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 2 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 1 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 3 1 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Styloctetor compar (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) 3 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 1 5 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 2 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 11 1 0 3
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 1 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 4 4 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 19 4 0 4
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 174 83 0 11
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 4 0 2
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 31 2 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 12 3 0 4
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 9 2 0 5
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Attulus pubescens (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 2 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 37 26 2 9
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 2 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 1 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 10 1 0 4
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 2 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 2
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 2
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 1 0 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 0 1 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 0 2 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 5 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 1 8 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Entelecara erythropus (Westring, 1851) 0 3 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 3
Megalepthyphantes nebulosus (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 0 4 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 3
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Marpissa muscosa (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 6 0 0 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 0 2
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 0 2 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 3 0 5
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 23 4 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 15 3 0 4
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 15 48 0 6
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 3 4 0 3
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) 8 8 0 3
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 2 1 0 3
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 26 3 0 6
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 28 1 0 3
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 54 16 6 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 35 6 0 6
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 17 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 2 0 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 14 9 0 5
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 4 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 5 0 0 3
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 7 3 5 4
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 7 0 1 3
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 6 1 0 3
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 2 0 2
Centromerus silvicola (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 5 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 3 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 1 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 1 2 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 3 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) 2 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 2 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 1 1 0 1
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 3 0 2
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 22 4 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 2 0 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) 0 0 2 1
Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 0 0 1 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 2 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 2 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Floronia bucculenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 2
Leptorhoptrum robustum (Westring, 1851) 1 0 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 4 0 3
Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) 1 0 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 8 1 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 7 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 11 2 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 65 32 6 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 10 0 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 12 25 3 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 1 1 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 1 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 1 0 0 1
Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) 2 2 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 2 1 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 2 5 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 3 0 2
Ero furcata (Villers, 1789) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 1 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 1 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Cnephalocotes obscurus (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 1 2
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 0 1 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 2 2 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 6 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 3 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 2 1 0 1
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 1 7 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1 2 0 1
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 19 63 0 3
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 0 1 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 1 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 1 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 2 0 2
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 2 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 5 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 3 2 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 10 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 3 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 1 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 5 0 0 2
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 2 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 2 0 2
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 1 0 2
Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) 1 2 0 2
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Mansuphantes mansuetus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 0 0 1
Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Hilaira excisa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 70 14 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 5 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 3 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 10 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Asthenargus helveticus Schenkel, 1936 1 1 0 1
Asthenargus paganus (Simon, 1884) 0 1 0 1
Diplocephalus latifrons (O. Pickard-Cambridge, 1863) 1 0 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Saloca diceros (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 1 1 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) 7 1 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 0 0 1
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy