Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Není ohrožený 81× 76× 157×

Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000

České jménoslíďák chlumní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy157 nálezů, 40 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - ME-At.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (157 použitých nálezů)
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr12733026
Zemní past812216584
Prosev13304
Neurčeno614034
Smyk188006
Sklepávání129003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (157 použitých nálezů)
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny3002
Suché lesní lemy1001
Neurčeno437121180
Lužní lesy nížin29004
Lesy0003
Suťové a roklinové lesy19705
Výsadby listnáčů4001
Kamenité suti nižších poloh5002
Bučiny nižších poloh260307
Suché doubravy392105420
Mokřadní olšiny13003
Lesostepní doubravy11017010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6001
Kamenolomy19002
Lesní okraje18009
Lesy11004
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Pastviny0301
Rašeliniště2001
 SamciSamiceMláďataNálezy