Records by time
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 Not endangered 81x 47x 128x

Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000

Czech nameslíďák chlumní
Threat levelNot endangered
Records128 nálezů, 36 kvadrátů
First record 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record 2011
Distribution areaEuropean - ME-At.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humiditydry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (94 used records)
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past556193564
Individuální sběr10531020
Smyk188006
Prosev0001
Sklepávání129003
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (69 used records)
Pardosa saltans Töpfer-Hofmann, 2000 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
dubohabřiny8602
výsadby listnáčů4001
Kamenité sutě5002
Květnaté bučiny244005
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy392105420
Bažinné olšiny13003
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy11017010
Rákosiny, orobincové porosty6001
Acidofilní bukové bučiny16302
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy8001
Kamenolom19002
Lesní okraje18009
Lesy11004
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Lužní lesy9001
Pastviny0301
Suťové a roklinové lesy11103
Rašeliniště a slatiniště2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020