Kvadráty: 6150
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 2x 2x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 2x 2x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 2 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 8 2 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 1 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 7 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019