Kvadráty: 6150
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes parvulus Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený 1x 1x
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asianellus festivus Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (21 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (19 použitých nálezů)
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 2 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 1 2 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 1 0 1
Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) 0 2 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 7 0 0 1
Osamělé stavby, samoty, hradní zříceninySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy