Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 159× 141× 309×

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

České jménoslíďák rolní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy309 nálezů, 112 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
Herbicides based upon glufosinate‐ammonium (GLA) are among the world’s most widely used. They also are applied on the most prominent oil crops as desiccants in combination with pod sealants to prevent pod shatter and seed loss close to harvest. Even though these crops occupy a significant part of the world’s agroecosystems, the effects of GLA herbicides on non‐target arthropods, and in particular natural enemies of pests, have been studied very rarely, and such effects of pod sealants have never been studied. We studied in our laboratory mortality as well as prey capture efficiency of the common GLA herbicide and desiccant Basta 15 ® , pod sealant Arrest ® , and a mixture of both on the wolf spider Pardosa agrestis. We found that Basta 15 ® and the mixture had lethal effect on spiders. We also found significant, short‐term effect on predatory activity of spiders after all treatments. Basta 15 ® significantly influenced the amount of captured prey also in the long term. This is the first study showing lethal effect on spiders of the herbicide and herbicide plus pod sealant mixture. This is also the first study examining the effects of pod sealant on the mortality and predatory activity of a pest antagonist. More studies regarding the effects of agricultural chemical mixes are needed to uncover their effects on beneficial organisms existing within agroecosystems.

 © Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (309 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5441042
Zemní past249384586154
Neurčeno347058
Žlutá miska11832048
Smyk191203
Sklepávání1001
Prosev40703
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (309 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Okraje silnic7303
Bahnité břehy1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2904
Mezofilní louky2403
Úhory3303
Paseky0101
Ruderály391407
Neurčeno11013920161
Vřesoviště nižších poloh1701
Ostatní pole6642115933
Výsadby listnáčů0001
Slaniska2302
Obilná pole0102
Polní biotopy32604
Suché doubravy151202
Haldy a výsypky331410
Lužní lesy nížin206601313
Kamenolomy3104
Suché louky15506
Xerotermní travinobylinná společenstva3845408
Břehy tekoucích vod5304
Ovocné sady s luční vegetací260121012
Kamenité suti nižších poloh1001
Skalní stepi na vápenci1101
Louky0604
Lesní okraje1204
Pastviny4003
Mokré louky3505
Těžební jámy0101
Dubohabřiny1001
Obhospodařované pozemky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody21603
 SamciSamiceMláďataNálezy