Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 8x 159x 124x 292x

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

České jménoslíďák rolní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy292 nálezů, 102 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Stanislav Rada
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťsemi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann
Herbicides based upon glufosinate‐ammonium (GLA) are among the world’s most widely used. They also are applied on the most prominent oil crops as desiccants in combination with pod sealants to prevent pod shatter and seed loss close to harvest. Even though these crops occupy a significant part of the world’s agroecosystems, the effects of GLA herbicides on non‐target arthropods, and in particular natural enemies of pests, have been studied very rarely, and such effects of pod sealants have never been studied. We studied in our laboratory mortality as well as prey capture efficiency of the common GLA herbicide and desiccant Basta 15 ® , pod sealant Arrest ® , and a mixture of both on the wolf spider Pardosa agrestis. We found that Basta 15 ® and the mixture had lethal effect on spiders. We also found significant, short‐term effect on predatory activity of spiders after all treatments. Basta 15 ® significantly influenced the amount of captured prey also in the long term. This is the first study showing lethal effect on spiders of the herbicide and herbicide plus pod sealant mixture. This is also the first study examining the effects of pod sealant on the mortality and predatory activity of a pest antagonist. More studies regarding the effects of agricultural chemical mixes are needed to uncover their effects on beneficial organisms existing within agroecosystems.

 © Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (234 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past245481586143
Individuální sběr5238036
Žlutá miska11832048
Smyk191203
Sklepávání1001
Prosev40703
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (133 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály181102
Pole6622115931
ruderály5101
úhory3001
slaniska2201
ostatní pole2001
Polní biotopy32604
obilná pole0101
Haldy a výsypky331410
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy194591311
Kamenolom3104
Cesty, silnice6302
Xerotermy na jiných podkladech15506
Xerotermní travinobylinná společenstva3845408
Břehy tekoucích vod5304
Ovocné sady260121012
Kamenité sutě1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1101
Louky0604
Lesní okraje1204
Pastviny2002
Lužní lesy12102
Vlhké louky3505
Urbánní biotopy16204
Těžební jámy0101
Polní meze2001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Pískovna2501
Mezofilní louky0001
Polní úhory0001
Obhospodařované pozemky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody21603
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5001
 SamciSamiceMláďataNálezy