Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 1658x 386x 2047x

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

České jménoslíďák hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2047 nálezů, 276 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

 © Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

 © Oto Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1648 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr28931214210
Zemní past7755353910351318
Žlutá miska4808
Smyk5376045
Prosev3144028
Sklepávání206114122
Eklektor1623317
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1313 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Louky8623017
Lesy153643790190
Kultury listnáčů280320010
Lesní okraje4712441675
Xerotermní travinobylinná společenstva4668036
ruderály3001
Urbánní biotopy17247013
Acidofilní bukové bučiny329020
pískovny3401
lužní lesy nížin8301
Pískovna2359012
Porosty vysokých ostřic3103
Bažinné olšiny35043133
Cesty, silnice7848010
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy5611902379
Vrchoviště1029017
Kamenolom18649329
Skalní stepi na vápencových podkladech372008
Horské buko-jedlové lesy16201122
Rašelinné březiny a bory10739536
Rašeliniště a slatiniště8520020
Slatiniště2304
Pastviny2103
Břehy tekoucích vod1513019
Ovocné sady a vinohrady2002
Močály1310014
Suťové a roklinové lesy3204
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy6719
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy461561126
Přechodová rašeliniště19608
Kamenité sutě1525021
Ovocné sady18942030
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3917311
Horské smrčiny2309
Reliktní bory na skalních podkladech3911015
Písečné přesypy52608
Bylinný lem lesa29203
Vlhké louky36941026
Bylinné porosty na březích potoků a řek2806
Kultury jehličnanů142411
Těžební jámy0201
Luční úhory3103
Smrkové monokultury3502169059
Lužní lesy5312553734
Lesní paseky374167179
Kulturní lesy3841488234
Borové monokultury6533332
Přirozené smrčiny (bory a březiny)6002
Štěrkové lavice0102
Mezofilní louky11606
Haldy a výsypky41011
Přirozené lesy1411011
Pískovcová skalní města23183027
Louky a pastviny1203
Květnaté bučiny13139226
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou11962022
Skály nižších a středních výšek33405
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5218
Xerotermy na jiných podkladech1323111
Rákosiny, orobincové porosty1411010
Polní meze2001
Lesní cesta101007
Vegetace obnažených den4001
Slaniska2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody593103
Acidofilní bory6512016
Křoviny a skupiny stromů mimo les6518015
Pole5005
Bahnité a písčité břehy tekoucích vod11204
Podmáčené smrčiny11403
Parky1301
Floristicky pestré křoviny0001
Polní biotopy44402
Travnatá a keříčkovitá společenstva na silikátovém podkladu1301
Skalní a suťové biotopy0011
Polní úhory1201
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
 SamciSamiceMláďataNálezy