Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 3041x 359x 3405x

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

České jménoslíďák hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3405 nálezů, 274 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1648 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past763937109981311
Žlutá miska4808
Individuální sběr18028115203
is1549031
Smyk822018
Eklektor1623317
Prosev6306
Sklepávání1001
fp6492503952
ra0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1306 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní bukové bučiny5101
pískovny2663013
lužní lesy nížin1410111
Lesy153543590188
ostřicové porosty stojatých vod3103
bažinné olšiny35043133
okraje silnic7848010
bučiny nižších poloh15847245
dubohabřiny6002072690
rašeliniště11454044
kamenolomy18649329
skalní stepi na vápenci372008
Xerotermní travinobylinná společenstva4667035
horské bučiny16201122
rašelinné bory10739536
luční ostřicové mokřady2304
pastviny2103
Břehy tekoucích vod1513019
Ovocné sady a vinohrady2002
Močály1310014
suťové a roklinové lesy3204
Lesní okraje4712421674
lesostepní doubravy461561126
kamenité suti nižších poloh1525021
ovocné sady bez bylinné vegetace18640027
horské smrčiny2309
reliktní bory na skalách3911015
písčiny52608
Louky8622016
suché lesní lemy29203
mokré louky36941026
bylinné porosty břehů2806
výsadby jehličnanů813399179136
Těžební jámy0201
úhory4304
údolní jasanoolšové luhy5312553734
paseky374167179
podmáčené smrčiny17405
štěrkové břehy řek0102
mezofilní louky13607
Kultury listnáčů27531509
haldy a výsypky41011
Přirozené lesy1411011
00000000603
osluněné skály nižších poloh26487032
Louky a pastviny1203
horská vřesoviště12065023
A1211003203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5218
travnaté stepi1323111
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1411010
Lesní cesta101007
bahnité břehy15205
slaniska2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody593103
ruderály17147012
Acidofilní bory6511015
suché křoviny6518016
obilná pole5005
městské parky1301
Polní biotopy44402
Skalní a suťové biotopy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019