Kvadráty: 6870 6248 5866 6264 5960 5259 5158 5456 5755 5958 5260 5156 5157 5953 5656 6847 6947 5862 5853 7049 5959 6162 7161 5661 5359 6366 7060 6266 6369 6474 6166 6167 7162 7169 7261 5751 5547 5347 5548 6968 6673 6368 7065 7068 5761 6764 6956 6569 5457 5357 7266 7154 6751 6952 6772 6559 7053 6955 6463 6669 6953 7854 6954 7155 7350 5746 6458 7351 6666 5353 6957 6472 6575 6375 6071 6475 7050 5664 7072 7171 7172 7251 6974 6874 5860 6048 5949 6756 6749 6450 6770 6869 6858 6771 6054 6049 5948 5651 5850 6050 6370 7073 5462 6246 6970 7071 6051 6457 5562 6143 6241 7069 6159 7063 7166 7165 7152 7151 7051 5869 6061 5249 5858 6758 7367 5552 5544 5961 5446 6674 5553 5250 5449 7451 6247 5360 5358 5667 6352 6341 5248 5954 5452 5545 6864 5641 5653 5951 5848 7057 7159 7262 5952 5741 6854 5969 5852 5663 5253 5352 6551 6152 5762 5150 6160 6255 6250 6558 5855 5644 6053 6672 6773 6469 6570 5350 6960 6860 5957 6272 5861 5445 6363 6273 5754 7170 6153 5841 5742 5555 5362 5769 5463 6161 6175 6663 6052 5744 5745 6963 6964 6765 5971 6766 6252 6660 6361 6355 6846 6274 5655 5867 5854 7160 6845 5764 7168 5455 6863 6865 5945 5645 6354 5453 5252 6650 5354 5153 6374 6759 5255 5669 5668 7055 6141 6464 6659 6360 6951 5856 5768 7052 6275 6372 6260 6572 6068 6476 6549 6568 6441 6240 6857 6850 5567 5648 5151 6047 5947 7046 5152 6477 6343 6544 5868 6848 6456 7252 5840 5940 5962 5942 5556 6055 6350 6268 6347 5863 6748 6852 5963 5558 6063 7048 6362 5450 6753 5864 6557 5447 7148 5752 6177 5857 5955 5258 5364 5361 6174 5759 6545 6644 6645 5758 6356 6555 5454 7054 5749 6576 5461
  Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1659× 527× 2189×

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

České jménoslíďák hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy2189 nálezů, 311 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry (Preference: Vysoká)
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1350

Literatura

 © Oto Zimmermann

Exposure to numerous chemicals disrupts the spiders’ locomotion. Spiders, particularly epigeic spiders, are dependent on their locomotory activities to search for prey, hide from their enemies, and perform sexual reproduction and subsequent parental care. Among the best-known compounds that inhibit the locomotion of arthropods are neonicotinoids. Despite spiders are less affected by the neonicotinoids than insects due to the sequence differences in their acetylcholine receptors, they are not resistant to these compounds. We hypothesized that acute exposure to a broad spectrum of neonicotinoids suppresses the traveled distance, mean velocity, and maximum velocity in epigeic spiders. As a model species, we used adults of Pardosa lugubris. We tested commercial formulations of thiamethoxam, acetamiprid, and thiacloprid. We tested each of the neonicotinoids in the maximum and minimum concentrations recommended for foliar applications. We applied them under controlled conditions dorsally by spraying them directly on the spiders or exposing the spiders to the tarsal contact with neonicotinoid residues. Control groups consisted of 31 individuals; treated groups consisted of 10–21 individuals. We found that a broad spectrum of neonicotinoids temporarily suppresses the traveled distance in epigeic spiders. At 1 h after application, all the three tested neonicotinoid insecticides induced declines in the traveled distance, but this effect mostly disappeared when tested at 24 h after the application. The decrease in the traveled distance was associated with substantial temporary decreases in the mean and maximum velocities. Despite differences among modalities, all three insecticides caused multiple adverse effects on the locomotory parameters in any tested concentrations. It remains to test what would be the lowest safe concentration for the chronic exposure to neonicotinoids in epigeic spiders. © Oto Zimmermann

Důvodem používání pesticidů je hubení organismů způsobujících škody (tzv. škůdci) na různých plodinách a díky tomu zabránit případným ztrátám na úrodě. Jejich nežádoucím účinkem je negativní dopad na necílové organismy.

Předložená diplomová práce je zaměřena na vliv neonikotinoidů na bezobratlé živočichy, a to konkrétně na pavouky. Jejím hlavním cílem bylo zdokumentovat jejich vliv na behaviorální parametry ovlivňující migrační schopnosti, jako jsou lokomoce a tendence k šíření pomocí větru (tzv. ballooning). Práce porovnává vliv neonikotinoidů na modelové druhy, Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) a Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) s různým způsobem lovu kořisti a srovnává u nich vliv na adultní a nymfální stádia. V laboratorních podmínkách byly na pavouky aplikovány pesticidy Actara ® 25 WG, Biscaya ® 240 OD, Confidor ® 200 OD a Mospilan ® 20 SP a byl testován jejich účinek při rozdílných koncentracích a různých způsobech aplikace.

Největší dopad na pavouky měl přípravek Confidor. Měl jednoznačně nejvýraznější negativní vliv na mobilitu a tendenci k šíření pomocí větru pavouků. Letální účinky způsobily neonikotinoidy u nymfálních jedinců Pardosa lugubris, a to zejména přípravek Confidor (u tarzální aplikace dokonce i 100% úmrtnost). Během pokusu studujícím vliv na lokomoci u adultních jedinců Pardosa lugubris bylo zjištěno, že došlo po 24 hodinách k výraznému odeznění paralýzy způsobené neonikotinoidy. © Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

 © Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

 © Oto Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2189 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr30534017241
Zemní past8156382510351426
Prosev3144230
Neurčeno6436753399
Žlutá miska41309
Smyk5376045
Sklepávání206114122
Eklektor1623317
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2189 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky401180183
Suťové a roklinové lesy4308
Suché louky1527114
Výsadby listnáčů282321013
Neurčeno18011712700813
Louky8623017
Reliktní bory na skalách3913319
Horské smrčiny109213
Podmáčené smrčiny11504
Rašeliniště11655046
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2866015
Mokré louky37044030
Lesy153643790190
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1502
Výsadby jehličnanů815404179139
Mezofilní louky1726013
Lužní lesy nížin5482713849
Kamenolomy18750330
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Suché lesní lemy0202
Vřesoviště nižších poloh9603
Lesní okraje4712441675
Xerotermní travinobylinná společenstva4668036
Ruderály17547014
Suché křoviny6624018
Travnaté stepi1001
Jasanoolšové lemy vodotečí27801
Bučiny nižších poloh18252248
Dubohabřiny6686313
Vlhké doubravy0101
Horské bučiny16221123
Ovocné sady s luční vegetací19343031
Ostřicové porosty stojatých vod3103
Mokřadní olšiny35043133
Okraje silnic7848010
Suché doubravy5611902379
Skalní stepi na vápenci372008
Rašelinné bory10739536
Luční ostřicové mokřady2304
Pastviny4104
Břehy tekoucích vod1513019
Ovocné sady a vinohrady2002
Močály1310014
Lesostepní doubravy461561126
Kamenité suti nižších poloh1525021
Písčiny52608
Vlhké lesní lemy29203
Bylinné porosty břehů2806
Těžební jámy0201
Úhory4304
Štěrkové břehy řek0102
Haldy a výsypky41011
Přirozené lesy1411011
Stinné skály nižších poloh26487032
Louky a pastviny1203
Porosty borůvek11962022
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5218
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1411010
Lesní cesta101007
Bahnité břehy4001
Slaniska2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody593103
Acidofilní bory6512016
Ostatní pole5005
Písčité břehy11204
Polní biotopy44402
Horská vřesoviště1301
Skalní a suťové biotopy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy