Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 5x 3041x 360x 3406x

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)

České jménoslíďák hajní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy3406 nálezů, 274 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2016 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid, (humid)
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-800-1300

Literatura

© Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

© Oto Zimmermann

This paper presents spider faunistics from abandoned coppice oak forest stands located along the South Moravia region. Spiders were collected from May to July 2012 by pitfall trapping at eight different localities. We collected 1945 adult spiders representing 20 families, 53 genera, and 90 species. More than one-third of all the species are known to be xerothermophilous with ecological restrictions to open and partly shaded  habitats such as forest-steppe and sparse forests which belong to endangered habitats along central Europe. The most abundant species were Pardosa alacris, Pardosa lugubris and Arctosa lutetiana from the family Lycosidae. In the surveyed area, 24 species were found listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (CR – 1 species, EN – 2 species, VU – 15 species, LC – 6 species). In general, we discovered a  substantially diversified spider community with a large presence of rare and endangered species characteristic for open and xeric habitats.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1648 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past8288396010371363
Žlutá miska4808
Individuální sběr19533015234
Smyk822018
Eklektor1623317
Prosev6306
Sklepávání1001
ra0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1306 použitých nálezů)
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Acidofilní bukové bučiny5101
pískovny2663013
lužní lesy nížin1410111
Lesy153543590188
ostřicové porosty stojatých vod3103
bažinné olšiny35043133
okraje silnic7848010
bučiny nižších poloh15847245
dubohabřiny6002072690
rašeliniště11454044
kamenolomy18649329
skalní stepi na vápenci372008
Xerotermní travinobylinná společenstva4667035
horské bučiny16201122
rašelinné bory10739536
luční ostřicové mokřady2304
pastviny2103
Břehy tekoucích vod1513019
Ovocné sady a vinohrady2002
Močály1310014
suťové a roklinové lesy3204
Lesní okraje4712421674
lesostepní doubravy461561126
kamenité suti nižších poloh1525021
ovocné sady bez bylinné vegetace18640027
horské smrčiny2309
reliktní bory na skalách3911015
písčiny52608
Louky8622016
suché lesní lemy29203
mokré louky36941026
bylinné porosty břehů2806
výsadby jehličnanů813399179136
Těžební jámy0201
úhory4304
údolní jasanoolšové luhy5312553734
paseky374167179
podmáčené smrčiny17405
štěrkové břehy řek0102
mezofilní louky13607
Kultury listnáčů27531509
haldy a výsypky41011
Přirozené lesy1411011
00000000603
osluněné skály nižších poloh26487032
Louky a pastviny1203
horská vřesoviště12065023
A1211003203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů5218
travnaté stepi1323111
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1411010
Lesní cesta101007
bahnité břehy15205
slaniska2302
Stojaté a pomalu tekoucí vody593103
ruderály17147012
Acidofilní bory6511015
suché křoviny6518016
obilná pole5005
městské parky1301
Polní biotopy44402
Skalní a suťové biotopy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020