Kvadráty: 7073
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Eratigena atrica Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Anapidae 0-19001901-19501951-20002001+
Comaroma simoni Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona caerulescens Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dicranolasmatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dicranolasma scabrum Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799)
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dasumia carpatica Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Silně ohrožený
Dysdera cechica Dysdera cechica Řezáč, 2018 Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria formicaria Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acartauchenius scurrilis Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Ohrožený
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Dismodicus bifrons Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Macrargus rufus Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria acuminata Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Apostenus fuscus Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Acantholycosa lignaria Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitostoma chrysomelas Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Nemastoma lugubre Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Paranemastoma quadripunctatum Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Egaenus convexus Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)
Lacinius ephippiatus Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835)
Oligolophus tridens Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835)
Zacheus crista Zacheus crista (Brullé‚ 1832)
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trogulus tricarinatus Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767)

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (160 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 3 0 1
Comaroma simoni Bertkau, 1889 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) 0 1 0 1
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 3 1 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 4 1 0 2
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 5 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 5 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 5 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 5 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 17 27 0 4
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 1 5 1 3
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 7 12 0 3
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 9 5 0 2
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 6 16 3 4
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 5 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 8 10 0 3
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 1 1 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 2 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 5 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 0 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 10 10 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) 1 0 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (160 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 2
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 1
Macrargus rufus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 3 2 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 1 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 2 2 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 6 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 5 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 5 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 5 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 5 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 3 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 5 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 3 0 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena atrica (C. L. Koch, 1843) 1 3 0 1
Clubiona terrestris Westring, 1851 1 0 0 1
Dicranolasma scabrum (Herbst, 1799) 1 1 0 2
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) 3 1 0 2
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 1 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 3 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dysdera cechica Řezáč, 2018 2 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 2 1 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 1 4 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 10 11 0 2
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 0 2 0 1
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 0 4 3 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 16 23 0 3
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 2 1 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 2 0 0 1
Platybunus bucephalus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 3 7 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 5 8 0 2
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Comaroma simoni Bertkau, 1889 1 1 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 6 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 2 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius ephippiatus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Oligolophus tridens (C. L. Koch, 1836) 7 10 0 2
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 7 5 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 1 1 0 1
Trogulus tricarinatus (Linnaeus, 1767) 3 2 0 1
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) 1 0 0 1
Zacheus crista (Brullé‚ 1832) 2 4 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 0 0 1
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833) 1 0 0 1
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy