Kvadráty: 7073
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 1x 3x
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený 2x 1x 3x
Anapidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Comaroma simoni Bertkau, 1889 Silně ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 2x 2x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený 2x 2x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 3x 3x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 1x 1x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Ohrožený 1x 1x
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) Ohrožený 2x 2x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Macrargus rufus (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 2x 3x
Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený 1x 1x
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 1x 1x
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Silně ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris (Linné, 1758) Není ohrožený 2x 1x 3x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 6x
Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený 2x 2x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 2x 2x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 4x 4x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 2x 2x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 1x
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 2x 2x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 2x 2x
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 4x 4x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (74 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Acartauchenius scurrilis (O. P.-Cambridge, 1873) 0 1 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 7 1 1 2
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 2 2
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 2 2 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 5 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Comaroma simoni Bertkau, 1889 1 1 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 2 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 5 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 5 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 5 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 5 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 5 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 2 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 5 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 2 1 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 3 0 0 2
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (73 použitých nálezů)
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 1 3 2 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Clubiona caerulescens L. Koch, 1867 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 2 0 1
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 1 0 1
Dismodicus bifrons (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 5 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 6 0 1 1
Pardosa palustris (Linné, 1758) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 2 2 3
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 1 2 2 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 2 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 6 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 2 5 0 1
Micaria formicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 5 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 3 3 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 2 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 5 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 5 5 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 5 5 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 3 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 1 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 6 1 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dysdera lantosquensis Simon, 1882 2 1 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 3 3 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 5 5 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 0 1 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 1 0 1
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Comaroma simoni Bertkau, 1889 1 1 0 1
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 1
Apostenus fuscus Westring, 1851 3 3 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 7 0 0 1
ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) 0 1 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Ero furcata (Villers, 1789) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019