Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x 131x 91x 230x

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy230 nálezů, 92 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (230 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr322022
Zemní past207982125
Smyk5303
Neurčeno2839075
Žlutá miska1001
Sklepávání2101
Prosev3103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (230 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Neurčeno90600111
Nízké xerofilní křoviny0101
Kamenolomy2602
Paseky0301
Výsadby jehličnanů1001
Výsadby listnáčů0001
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suťové lesy1101
Xerotermy na jiných podkladech6341032
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
Cesty, silnice1001
Luční úhory1203
Kamenolom0404
Louky2403
Těžební jámy0101
Pískovna2102
Louky a pastviny0101
Lesy1001
Ovocné sady3002
Haldy a výsypky1003
Skalní stepi na vápencových podkladech142014
Lesní okraje0001
Širokolisté vysokostébelné nivy0101
Slaniska26504
Acidofilní bory0301
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6707
Pastviny1022
Suťové a roklinové lesy1001
Kamenité sutě1001
Floristicky pestré křoviny0001
Trnkové křoviny2002
Polní úhory0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4203
 SamciSamiceMláďataNálezy