Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 8x 7x 254x 80x 349x

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy349 nálezů, 85 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (149 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past210980125
Smyk5302
Individuální sběr316218
Žlutá miska1001
Prosev1001
?0302
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (112 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
skalní stepi na jiných horninách1001
dubohabřiny8102
kamenolomy2905
travnaté stepi6341032
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
okraje silnic1001
úhory1304
Louky2403
Těžební jámy0101
pískovny2102
Louky a pastviny0101
Lesy1001
A1211002001
haldy a výsypky1003
skalní stepi na vápenci142014
Lesní okraje0001
širokolisté horské nivy0101
slaniska26504
Acidofilní bory0301
lesostepní doubravy6707
pastviny1022
suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh1001
suché křoviny2003
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
suché doubravy4203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019