Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 4x 131x 95x 234x

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

České jménoskálovka stepní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy234 nálezů, 93 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (234 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev3304
Zemní past2071022128
Individuální sběr322022
Smyk5303
Neurčeno2839075
Žlutá miska1001
Sklepávání2101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (234 použitých nálezů)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Paseky0603
Suché louky6342033
Nehluboké podzemní prostory (pukliny, půdní horizonty)0201
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2203
Neurčeno90600111
Nízké xerofilní křoviny0101
Kamenolomy21006
Výsadby jehličnanů1001
Výsadby listnáčů0001
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suťové a roklinové lesy2102
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
Okraje silnic1001
Úhory1304
Louky2403
Těžební jámy0101
Louky a pastviny0101
Lesy1001
Ovocné sady s luční vegetací3002
Haldy a výsypky1003
Skalní stepi na vápenci142014
Lesní okraje0001
Širokolisté horské nivy0101
Slaniska26504
Acidofilní bory0301
Lesostepní doubravy6707
Pastviny1022
Kamenité suti nižších poloh1001
Suché křoviny2003
Suché doubravy11204
 SamciSamiceMláďataNálezy