Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Not endangered 4x 4x 131x 89x 228x

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka stepní
Threat levelNot endangered
Records228 nálezů, 90 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2019 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (228 used records)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past207982125
Individuální sběr320020
Smyk5303
Neurčeno2839075
Žlutá miska1001
Sklepávání2101
Prosev3103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (228 used records)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno90600111
Nízké xerofilní křoviny0101
Paseky0301
Výsadby jehličnanů1001
Výsadby listnáčů0001
Vřesoviště nižších poloh0101
Skalní stepi na jiných horninách1001
Suťové lesy1101
Kamenolomy2501
Xerotermy na jiných podkladech6341032
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
Cesty, silnice1001
Luční úhory1203
Kamenolom0404
Louky2403
Těžební jámy0101
Pískovna2102
Louky a pastviny0101
Lesy1001
Ovocné sady3002
Haldy a výsypky1003
Skalní stepi na vápencových podkladech142014
Lesní okraje0001
Širokolisté vysokostébelné nivy0101
Slaniska26504
Acidofilní bory0301
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy6707
Pastviny1022
Suťové a roklinové lesy1001
Kamenité sutě1001
Floristicky pestré křoviny0001
Trnkové křoviny2002
Polní úhory0101
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy7001
Reliktní bory a borové doubravy vátých písků4203
 MalesFemalesJuvenilesRecords