Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Not endangered 8x 7x 254x 80x 349x

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866)

Czech nameskálovka stepní
Threat levelNot endangered
Records349 nálezů, 85 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (149 used records)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past210980125
Smyk5302
Individuální sběr316218
Žlutá miska1001
Prosev1001
?0302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (112 used records)
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
skalní stepi na jiných horninách1001
dubohabřiny8102
kamenolomy2905
travnaté stepi6341032
Xerotermní travinobylinná společenstva1816016
okraje silnic1001
úhory1304
Louky2403
Těžební jámy0101
pískovny2102
Louky a pastviny0101
Lesy1001
A1211002001
haldy a výsypky1003
skalní stepi na vápenci142014
Lesní okraje0001
širokolisté horské nivy0101
slaniska26504
Acidofilní bory0301
lesostepní doubravy6707
pastviny1022
suťové a roklinové lesy1001
kamenité suti nižších poloh1001
suché křoviny2003
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
suché doubravy4203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019