Kvadráty: 5845
  Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Kaestneria dorsalis Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený
Lepthyphantes leprosus Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus aeneus Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridion betteni Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 6
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 6
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy