Kvadráty: 5845
  Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený 3x 3x
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 2x 2x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 2x 2x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 2x 2x
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 2x 2x
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Téměř ohrožený 2x 2x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 2x 2x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 2x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (15 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (15 použitých nálezů)
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1865) 0 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 1
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019