Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 4x 589x 123x 723x

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy723 nálezů, 154 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (723 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1816014
Individuální sběr2439258
Zemní past743334109509
Neurčeno28360102
Smyk2117019
Sklepávání4203
Eklektor1119218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (723 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy9060180
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2302
Dubohabřiny2203
Mezofilní louky0101
Suché louky61008
Kamenolomy10152216
Suché lesní lemy0101
Suché křoviny203011
Výsadby listnáčů13606
Suché doubravy6654147
Bučiny nižších poloh199019
Obilná pole0001
Lužní lesy nížin6506
Neurčeno656315161
Bylinné porosty břehů2002
Suťové a roklinové lesy6406
Paseky154013
Pastviny0001
Stinné skály nižších poloh4214030
Rašeliniště97012
Výsadby jehličnanů6744353
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Kamenité suti nižších poloh5840045
Horské bučiny3002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů176216
Rašelinné bory154013
Lesní okraje2014225
Okraje silnic1001
Břehy tekoucích vod6205
Skalní stepi na vápenci2202
Porosty borůvek201307
Reliktní bory na skalách14605
Louky2002
Horské biotopy1001
Ruderály0101
Skalní a suťové biotopy1001
Přirozené lesy7509
Lesní cesta0101
Močály3002
Mokřadní olšiny8304
Mokré louky85407
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Horské smrčiny1004
Širokolisté horské nivy123011
Haldy a výsypky846710
Acidofilní bory8024033
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3002
Luční ostřicové mokřady11007
Lesostepní doubravy2424021
Úhory2001
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Ovocné sady s luční vegetací1102
 SamciSamiceMláďataNálezy