Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 7x 4x 589x 103x 703x

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy703 nálezů, 139 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2017 , Alice Háková
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1200

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (601 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past715305109497
Individuální sběr2434253
Smyk2117019
Prosev1614011
Sklepávání4203
Eklektor1119218
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (542 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křoviny a skupiny stromů mimo les16209
Kultury listnáčů12403
suché doubravy1001
výsadby listnáčů1101
bučiny nižších poloh1302
štěrkové břehy řek1001
Suťové lesy0101
Suťové a roklinové lesy6305
kamenolomy1501
paseky1001
Lesy9059179
Pískovcová skalní města4211028
Skály nižších a středních výšek0302
Rašeliniště a slatiniště96011
Vrchoviště0101
Kamenolom992214
Kultury jehličnanů4105
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
Kamenité sutě5840045
Horské buko-jedlové lesy3002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů176216
Smrkové monokultury1314015
Rašelinné březiny a bory154013
Lesní okraje2014225
Cesty, silnice1001
Břehy tekoucích vod6205
Skalní stepi na vápencových podkladech2202
Acidofilní bukové bučiny154012
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou201307
Reliktní bory na skalních podkladech14605
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy4534145
Květnaté bučiny2204
Louky2002
Horské biotopy1001
Urbánní biotopy0101
Borové monokultury5609
Skalní a suťové biotopy1001
Přirozené lesy7509
Kulturní lesy4523324
Lužní lesy2103
Lesní cesta0101
Močály3002
Bažinné olšiny8304
Vlhké louky85407
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1002
Širokolisté vysokostébelné nivy123011
Haldy a výsypky846710
Acidofilní bory8024033
Rákosiny, orobincové porosty3002
Horské smrčiny0002
Slatiniště11007
Lesní paseky114010
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy2424021
Polní úhory2001
Trnkové křoviny4102
Bylinné porosty na březích potoků a řek1001
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy1001
Xerotermy na jiných podkladech6806
Kácené vrbové křoviny1001
Ovocné sady1102
 SamciSamiceMláďataNálezy