Nálezy podle období
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 14x 8x 1121x 92x 1235x

Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833)

České jménoskálovka zemní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1235 nálezů, 137 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2015 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťdry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-600-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (600 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1240251
Zemní past770325109525
Smyk0504
Eklektor918217
Prosev2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (539 použitých nálezů)
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) ESSamciSamiceMláďataNálezy
suché doubravy1001
výsadby listnáčů1101
bučiny nižších poloh189018
štěrkové břehy řek1001
dubohabřiny4635147
kamenolomy10142215
paseky124011
Lesy9059179
osluněné skály nižších poloh4214030
rašeliniště97012
výsadby jehličnanů6543352
Xerotermní travinobylinná společenstva1101
kamenité suti nižších poloh5840045
Lesy vyšších poloh a strmých svahů176216
horské bučiny3002
rašelinné bory154013
Lesní okraje2014225
okraje silnic1001
Břehy tekoucích vod6205
skalní stepi na vápenci2202
suťové a roklinové lesy4204
horská vřesoviště201307
reliktní bory na skalách14605
Louky2002
Horské biotopy1001
ruderály0101
Skalní a suťové biotopy1001
Přirozené lesy7509
údolní jasanoolšové luhy2103
Lesní cesta0101
Močály3002
bažinné olšiny8304
mokré louky85407
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
podmáčené smrčiny1002
širokolisté horské nivy123011
haldy a výsypky846710
Acidofilní bory8024033
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3002
00000000101
horské smrčiny0002
luční ostřicové mokřady11007
suché křoviny142010
lesostepní doubravy2424021
Kultury listnáčů12302
úhory2001
bylinné porosty břehů1001
lužní lesy nížin1001
travnaté stepi6806
vrbové křoviny1001
ovocné sady bez bylinné vegetace1102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020