Kvadráty: 6669
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Larinioides sclopetarius Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Ceratinella brevis Ceratinella brevis (Wider, 1834) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Helophora insignis Helophora insignis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes tenebricola Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Troxochrus scabriculus Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa cinerea Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Kriticky ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero furcata Ero furcata (Villers, 1789) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus floricola Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Téměř ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nelima semproni Nelima semproni (Szalay, 1951)
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus lanio Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (106 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 4 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 2 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 3 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 10 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 5 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 12 12 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (106 použitých nálezů)
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 3 4 0 1
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 1 2 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 2 0 0 1
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 1 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 1 2 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 0 1 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 2 2 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 1 2 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 1 2 3 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 3 6 0 1
Ceratinella brevis (Wider, 1834) 0 2 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 5 10 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 1 1 0 1
Helophora insignis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 1 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 2 2 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 2 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 1 5 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 1 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 5 5 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 1 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 7 5 0 1
Ero furcata (Villers, 1789) 1 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 1 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 1 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 12 12 0 1
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 1 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 2 4 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 0 2 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 0 0 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 1 0 1
Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) 2 2 0 1
Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Nelima semproni (Szalay, 1951) 0 1 0 1
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy