Nálezy podle období  
Sclerosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nelima semproni (Szalay, 1951) 17× 18×

Nelima semproni (Szalay, 1951)

České jménosekáč Sempronův
Nálezy18 nálezů, 17 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Antonín Roušar
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška150-550

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (16 použitých nálezů)
Nelima semproni (Szalay, 1951) SamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1102
Individuální sběr914511
Prosev1102
Zemní past3301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (18 použitých nálezů)
Nelima semproni (Szalay, 1951) SamciSamiceMláďataNálezy
Dubohabřiny2102
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2103
Vlhké lesní lemy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0202
Suché doubravy0051
Suché křoviny0101
Písčiny0101
Kamenolomy2101
Mezofilní louky0101
Paseky0201
Ostatní pole3301
Bučiny nižších poloh1101
Bylinné porosty břehů0101
Ruderály6401
 SamciSamiceMláďataNálezy