Kvadráty: 5357
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 1x 1x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) Není ohrožený 1x 1x 2x
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Bathyphantes eumenis eumenis (L. Koch, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Silně ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 1x 1x
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Téměř ohrožený 1x 1x
Porrhomma egeria Simon, 1884 Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Apostenus fuscus Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora nemoralis (Blackwall, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 1x 4x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) Není ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 1x 1x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 3x 3x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 2x 3x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Theridion betteni Wiehle, 1960 Téměř ohrožený 3x 3x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 3x 3x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (18 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius fenestralis (Ström, 1768) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 0 1 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Porrhomma egeria Simon, 1884 3 4 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 1 1 2 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Harpactea hombergi (Scopoli, 1763) 1 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1 1 0 1
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 2 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 0 2 0 2
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Labulla thoracica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 2 0 0 2
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 2
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Theridion betteni Wiehle, 1960 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834) 1 0 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Pholcus phalangioides (Fuesslin, 1775) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy