Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 129x 16x 145x

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

České jménopavučenka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy145 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (96 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2182039
Zemní past30271135
Prosev881016
Smyk0101
Eklektor6705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (91 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lesy0101
horské smrčiny0101
Horské smrčiny0404
interiéry budov1001
vnější stěny budov1001
Květnaté bučiny0904
Kamenité sutě13509
Acidofilní bukové bučiny0202
Xerotermy na jiných podkladech0301
Kosodřevina1001
Močály0202
Lesní okraje5504
Pískovcová skalní města1840016
Horské buko-jedlové lesy85608
Kulturní lesy1202
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0503
Lužní lesy5304
Urbánní biotopy0401
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
Rašeliniště a slatiniště0302
Parky2001
Skalní a suťové biotopy2101
Jeskyně0101
Bažinné olšiny0202
Podmáčené smrčiny0202
Přirozené lesy4205
Suťové a roklinové lesy0302
Lesní paseky2403
Smrkové monokultury1202
Haldy a výsypky00111
 SamciSamiceMláďataNálezy