Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 210x 12x 222x

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

České jménopavučenka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy222 nálezů, 72 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2016 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-1400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (95 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2087032
Zemní past31221132
Prosev877022
Smyk0101
Eklektor6907
?1301
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (89 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
horské smrčiny0404
interiéry budov1001
vnější stěny budov1001
bučiny nižších poloh01106
kamenité suti nižších poloh13509
travnaté stepi0301
kosodřevina1001
Močály0202
Lesní okraje5504
osluněné skály nižších poloh1840016
horské bučiny85608
výsadby jehličnanů2404
dubohabřiny0503
údolní jasanoolšové luhy5304
ruderály0401
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
skalní stepi na vápenci0101
rašeliniště0302
městské parky2001
Skalní a suťové biotopy2101
jeskyně0101
bažinné olšiny0202
podmáčené smrčiny0202
Přirozené lesy4205
suťové a roklinové lesy0302
paseky2403
haldy a výsypky00111
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019