Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 129× 19× 148×

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

České jménopavučenka žlutavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy148 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1967, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (148 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1081018
Individuální sběr2183040
Neurčeno1551049
Zemní past30271135
Smyk0101
Eklektor6705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (148 použitých nálezů)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3002
Lesy0101
Horské smrčiny0606
Interiéry budov1001
Lužní lesy nížin6305
Neurčeno1681054
Vnější stěny budov1001
Bučiny nižších poloh01106
Kamenité suti nižších poloh13509
Suché louky0301
Mokřadní vrbiny1001
Močály0202
Lesní okraje5504
Stinné skály nižších poloh1840016
Horské bučiny85608
Výsadby jehličnanů2404
Suché doubravy0503
Ruderály0401
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
Skalní stepi na vápenci0101
Rašeliniště0302
Skalní a suťové biotopy2101
Jeskyně0101
Mokřadní olšiny0202
Podmáčené smrčiny0202
Přirozené lesy4205
Suťové a roklinové lesy0302
Paseky2403
Haldy a výsypky00111
 SamciSamiceMláďataNálezy