Kvadráty: 7266
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 5x 7x
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený 2x 2x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený 1x 1x
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 13x 15x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený 1x 1x
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený 2x 1x 3x
Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený 2x 2x
Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený 4x 4x
Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 1x 1x
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 3x 7x
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 2x 2x
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 4x 4x
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) Není ohrožený 4x 4x
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 1x 1x
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený 4x 4x 8x
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený 4x 2x 6x
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený 2x 2x
Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený 8x 2x 10x
Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený 2x 6x 8x
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 5x 7x
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 18x 2x 20x
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 Není ohrožený 2x 2x
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 4x 1x 5x
Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený 2x 2x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený 1x 1x
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) Není ohrožený 2x 2x
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený 6x 1x 7x
Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 5x 7x
Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 8x 8x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 2x
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 6x 6x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený 6x 6x
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 18x 1x 19x
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 8x 8x
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 10x 10x
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) Silně ohrožený 8x 8x
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 6x 6x
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený 2x 2x 4x
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 2x 2x
Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený 1x 1x
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 4x 1x 5x
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 10x 6x 16x
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený 4x 1x 5x
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený 2x 2x
Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený 12x 12x
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 6x 1x 7x
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 3x 3x
Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený 6x 6x
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený 4x 4x
Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 Kriticky ohrožený 2x 2x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený 1x 1x
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 4x 11x 15x
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený 4x 4x
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený 2x 2x
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 4x 2x 6x
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený 2x 2x
Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený 2x 2x
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 5x 15x
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený 2x 2x
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 3x 5x
Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 11x 15x
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 12x 2x 14x
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený 6x 6x
Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 4x 3x 7x
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený 8x 8x
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený 2x 2x
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený 3x 3x
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 2x 6x
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) Ohrožený 8x 8x
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený 3x 3x
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 4x
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený 2x 2x
Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 2x 4x
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 4x 4x
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený 2x 2x
Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený 7x 7x
Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 6x 1x 7x
Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 1x 3x
Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 2x
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) Není ohrožený 1x 1x
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 2x 7x 9x
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený 1x 1x
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný 2x 2x
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 4x 6x
Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený 1x 1x
Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený 2x 2x
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený 2x 2x
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 12x 12x
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 4x 4x
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený 2x 3x 5x
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený 2x 2x
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený 1x 1x
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 4x
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený 3x 3x
Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) Není ohrožený 2x 2x 4x
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený 6x 6x
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený 2x 1x 3x
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený 4x 4x
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený 6x 6x 12x
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 2x 2x
Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený 4x 4x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 10x 1x 11x
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 2x 2x
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 1x 3x
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 14x 3x 17x
Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 6x 1x 7x
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 3x 3x
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 2x 5x 7x
Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 1x 9x
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený 8x 8x
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený 4x 4x
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 12x 1x 13x
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 14x 1x 15x
Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 1x 7x
Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 8x 1x 9x
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený 6x 6x
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený 8x 8x
Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10x 10x
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 10x 10x
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 4x 1x 5x
Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 2x 8x 10x
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 2x
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený 1x 1x
Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený 8x 4x 12x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 15x 17x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 2x 2x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 2x 3x 5x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 3x 3x
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený 4x 4x
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 5x 5x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 4x 1x 5x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) Ohrožený 1x 1x
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 8x 10x
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený 2x 1x 3x
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 2x 1x 3x
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený 2x 2x
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 4x 4x
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený 2x 2x
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený 2x 2x
Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený 6x 3x 9x
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený 1x 1x
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený 8x 1x 9x
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený 2x 2x
Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený 2x 2x
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 1x 1x
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený 2x 2x
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený 6x 6x
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 15x 17x
Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený 2x 1x 3x
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 2x
Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený 2x 2x
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený 1x 1x
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 10x 10x
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 4x 1x 5x
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený 4x 4x
Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený 2x 1x 3x
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 2x 1x 3x
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený 2x 1x 3x
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený 8x 8x
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený 4x 4x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný 2x 2x
Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 5x 5x
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený 3x 3x
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený 1x 1x
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 1x 1x
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 2x 2x
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) Není ohrožený 2x 1x 3x
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený 1x 1x
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 3x
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený 6x 6x
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 1x 1x
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 6x
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) Není ohrožený 2x 1x 3x
Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený 4x 3x 7x
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) Ohrožený 2x 1x 3x
Steatoda bipunctata (Linné, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený 6x 1x 7x
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený 5x 5x
Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 2x 10x 12x
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený 2x 2x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 2x 2x
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený 4x 4x
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený 2x 2x
Heriaeus melloteei Simon, 1886 1x 1x
Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený 1x 1x
Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 4x 9x 13x
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený 10x 1x 11x
Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 1x 1x
Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený 2x 2x 4x
Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený 2x 2x
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 1x 7x
Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 8x 1x 9x
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený 6x 6x
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený 1x 1x
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 2x 1x 3x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (633 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 0 0 2
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 19 11 0 8
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 26 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 39 10 0 5
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) 13 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 1 0 3
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 46 21 0 5
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 2 0 0 2
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 16 0 6
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 19 7 0 1
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 6
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 15 28 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 0 0 2
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 34 3 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 276 18 0 4
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 19 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 4 6 6 5
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 95 17 2 3
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 6 0 4
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 12 0 6 4
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 20 34 0 3
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 70 21 10 6
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 0 0 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 4
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 5
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 74 22 0 5
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 4 1 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 0 3
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 2 0 4
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 0 3
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 3
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 12 1 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 2
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 2
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 37 2 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 19 6 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 9 0 12
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 4
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 4 7 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 5 0 11
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. P.-Cambridge, 1875) 3 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 5 0 12
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 2 0 6
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 5 0 0 5
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 1 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 9
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 3 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 2 0 0 2
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 5 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 2 0 2
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 2 8 0 5
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 2 9 0 4
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 4 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 1 0 2
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 2 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 4 14 1 4
Erigone atra Blackwall, 1833 4 2 0 3
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. P.-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 4 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 9 0 3
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 8 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 2 1
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 3 0 0 2
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 2 2 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 1 1 1 3
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 16 0 3
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 4 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 1 0 2
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 2 4 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 4 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 2 4 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 8 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 1 0 1
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 2 3 0 1
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 7 0 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 1 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 0 1 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Hahniharmia picta Kulczyński, 1897 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Zora parallela Simon, 1878 0 0 0 1
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 2 0 2
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (390 použitých nálezů)
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 4 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 5 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 9 0 8
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 5 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Agyneta mollis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 15 1 6
Entelecara omissa O. P.-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 3
Kaestneria pullata (O. P.-Cambridge, 1863) 0 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 2 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 3 0 3
Tallusia experta (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. P.-Cambridge, 1861 1 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 2 0 6 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 1 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 1 1 1 4
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 2
Rugathodes instabilis (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 16 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
slaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Argenna subnigra (O. P.-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 19 11 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 26 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 39 10 0 4
Haplodrassus minor (O. P.-Cambridge, 1879) 13 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 46 21 0 5
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 16 0 6
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. P.-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 276 18 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 19 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 8 6 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 95 17 2 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 10 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 20 36 0 4
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 70 21 10 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 74 22 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 4 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 0 3
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 2 0 4
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. P.-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 12 1 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 1 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 17 4 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 22 9 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 15 28 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. P.-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. P.-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 37 2 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Clubiona reclusa O. P.-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 3 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 3 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 3 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Singa nitidula (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 6 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linné, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 1 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Zora parallela Simon, 1878 0 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
A711120SamciSamiceMláďataNálezy
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 4 1
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus saltator (O. P.-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 0 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. P.-Cambridge, 1871) 34 3 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. P.-Cambridge, 1879) 0 0 0 1
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019