Kvadráty: 7266
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Eratigena agrestis Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria ferruginea Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Amaurobius ferox Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Amaurobius jugorum Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Ohrožený
Anyphaenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anyphaena accentuata Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 13× 14×
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus alsine Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus sturmi Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
Araneus triguttatus Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený
Gibbaranea bituberculata Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Larinioides ixobolus Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) Není ohrožený
Larinioides patagiatus Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený
Leviellus stroemi Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001+
Atypus muralis Atypus muralis Bertkau, 1890 Silně ohrožený
Atypus piceus Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium punctorium Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) Není ohrožený
Cheliferidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dactylochelifer latreillii Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817)
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona brevipes Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
Clubiona comta Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
Clubiona diversa Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Téměř ohrožený
Clubiona juvenis Clubiona juvenis Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Clubiona lutescens Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona pallidula Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
Clubiona phragmitis Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 Není ohrožený 12×
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Clubiona subtilis Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Téměř ohrožený
Clubiona terrestris Clubiona terrestris Westring, 1851 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Argenna patula Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
Argenna subnigra Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
Argyroneta aquatica Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
Brigittea civica Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
Dictyna arundinacea Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
Nigma flavescens Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dysdera hungarica Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 Není ohrožený
Harpactea rubicunda Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes gracilis Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený
Civizelotes pygmaeus Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Ohrožený
Drassodes cupreus Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený 11×
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Gnaphosa bicolor Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Ohrožený
Gnaphosa lucifuga Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Gnaphosa lugubris Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Haplodrassus dalmatensis Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Ohrožený
Haplodrassus minor Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Silně ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Haplodrassus silvestris Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Micaria fulgens Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený
Micaria subopaca Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
Scotophaeus scutulatus Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 13×
Zelotes aeneus Zelotes aeneus (Simon, 1878) Téměř ohrožený
Zelotes apricorum Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Téměř ohrožený
Zelotes electus Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Téměř ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Zelotes longipes Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Téměř ohrožený
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Hahnia nava Hahnia nava (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Hahnia pusilla Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 Není ohrožený
Hahniharmia picta Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený
Agyneta mollis Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Téměř ohrožený
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený 12× 14×
Agyneta saxatilis Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) Není ohrožený
Agyneta simplicitarsis Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Kriticky ohrožený
Allomengea vidua Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Téměř ohrožený
Anguliphantes angulipalpis Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Araeoncus crassiceps Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Téměř ohrožený
Araeoncus humilis Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes approximatus Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Centromerus incilium Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Ohrožený
Centromerus leruthi Centromerus leruthi Fage, 1933 Silně ohrožený
Centromerus sylvaticus Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) Není ohrožený 10×
Ceratinella brevipes Ceratinella brevipes (Westring, 1851) Není ohrožený
Ceratinella major Ceratinella major Kulczyński, 1894 Téměř ohrožený
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Diplostyla concolor Diplostyla concolor (Wider, 1834) Není ohrožený 13× 15×
Donacochara speciosa Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Téměř ohrožený
Drapetisca socialis Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Entelecara acuminata Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
Entelecara omissa Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Kriticky ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Erigonella hiemalis Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gnathonarium dentatum Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Gonatium rubellum Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Gongylidiellum murcidum Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Ohrožený
Gongylidiellum vivum Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
Hypomma bituberculatum Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
Kaestneria pullata Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia hortensis Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Lophomma punctatum Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Maso sundevalli Maso sundevalli (Westring, 1851) Není ohrožený
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený
Metopobactrus ascitus Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Kriticky ohrožený
Micrargus herbigradus Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Micrargus subaequalis Micrargus subaequalis (Westring, 1851) Není ohrožený
Microlinyphia impigra Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Minicia marginella Minicia marginella (Wider, 1834) Ohrožený
Mioxena blanda Mioxena blanda (Simon, 1884) Téměř ohrožený
Moebelia penicillata Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Neriene radiata Neriene radiata (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Oedothorax fuscus Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Oedothorax retusus Oedothorax retusus (Westring, 1851) Není ohrožený
Ostearius melanopygius Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) Není ohrožený
Palliduphantes alutacius Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený
Palliduphantes insignis Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Téměř ohrožený
Palliduphantes pallidus Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Panamomops latifrons Panamomops latifrons Miller, 1959 Nezvěstný
Pocadicnemis juncea Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Porrhomma microphthalmum Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma microps Porrhomma microps (Roewer, 1931) Není ohrožený
Porrhomma montanum Porrhomma montanum Jackson, 1913 Ohrožený
Porrhomma oblitum Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Porrhomma pallidum Porrhomma pallidum Jackson, 1913 Není ohrožený
Porrhomma pygmaeum Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Pseudomaro aenigmaticus Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Téměř ohrožený
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tallusia experta Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Tenuiphantes mengei Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) Není ohrožený
Tenuiphantes tenuis Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
Thyreosthenius parasiticus Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Trichoncus affinis Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Ohrožený
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria atrotibialis Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) Není ohrožený
Walckenaeria cucullata Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Walckenaeria dysderoides Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria furcillata Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
Walckenaeria nudipalpis Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
Walckenaeria obtusa Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 Není ohrožený
Walckenaeria unicornis Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Téměř ohrožený
Walckenaeria vigilax Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Liocranoeca striata Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený
Scotina celans Scotina celans (Blackwall, 1841) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa taeniata Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 11×
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa alacris Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa bifasciata Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa maisa Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Kriticky ohrožený
Pardosa nigriceps Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa prativaga Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pirata tenuitarsis Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Téměř ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Trochosa robusta Trochosa robusta (Simon, 1876) Téměř ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 10×
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený
Mimetidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ero aphana Ero aphana (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Ero cambridgei Ero cambridgei Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Ero tuberculata Ero tuberculata (De Geer, 1778) Silně ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora armillata Zora armillata Simon, 1878 Kriticky ohrožený
Zora parallela Zora parallela Simon, 1878 Silně ohrožený
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Phalangiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Egaenus convexus Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835)
Lacinius dentiger Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848)
Lacinius horridus Lacinius horridus (Panzer, 1794)
Opilio saxatilis Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839)
Phalangium opilio Phalangium opilio Linnaeus, 1758
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 15× 16×
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
Rhysodromus histrio Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Silně ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený
Thanatus striatus Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Téměř ohrožený
Tibellus maritimus Tibellus maritimus (Menge, 1875) Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pholcidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pholcus opilionoides Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) Není ohrožený
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Attulus caricis Attulus caricis (Westring, 1861) Ohrožený
Attulus saltator Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Carrhotus xanthogramma Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Leptorchestes berolinensis Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
Macaroeris nidicolens Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Marpissa nivoyi Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Ohrožený
Marpissa pomatia Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Silně ohrožený
Marpissa radiata Marpissa radiata (Grube, 1859) Ohrožený
Mendoza canestrinii Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Silně ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Neon reticulatus Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Neon valentulus Neon valentulus Falconer, 1912 Ohrožený
Pellenes nigrociliatus Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra cinereofasciata Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Silně ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Pseudicius encarpatus Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Salticus scenicus Salticus scenicus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticus zebraneus Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 15× 16×
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Talavera aequipes Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Talavera aperta Talavera aperta (Miller, 1971) Téměř ohrožený
Scytodidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scytodes thoracica Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina mengei Metellina mengei (Blackwall, 1869) Není ohrožený
Pachygnatha clercki Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha dearmata Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
Tetragnatha extensa Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Tetragnatha montana Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Tetragnatha shoshone Tetragnatha shoshone Levi, 1981 Není ohrožený
Tetragnatha striata Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Silně ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Anelosimus vittatus Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Asagena meridionalis Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Nezvěstný
Crustulina guttata Crustulina guttata (Wider, 1834) Není ohrožený
Dipoena melanogaster Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Dipoena nigroreticulata Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha mordax Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Kriticky ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Episinus truncatus Episinus truncatus Latreille, 1809 Téměř ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Euryopis quinqueguttata Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Silně ohrožený
Heterotheridion nigrovariegatum Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Neottiura suaveolens Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Ohrožený
Paidiscura pallens Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Parasteatoda lunata Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Parasteatoda simulans Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
Parasteatoda tepidariorum Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Rugathodes instabilis Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Steatoda bipunctata Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Theridion hemerobium Theridion hemerobium Simon, 1914 Není ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pinastri Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený 10× 11×
Theridiosomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Theridiosoma gemmosum Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Téměř ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Heriaeus graminicola Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Téměř ohrožený
Heriaeus oblongus Heriaeus oblongus Simon, 1918 Silně ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila claveata Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Téměř ohrožený
Ozyptila praticola Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 11×
Ozyptila pullata Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Ohrožený
Ozyptila scabricula Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Ohrožený
Ozyptila trux Ozyptila trux (Blackwall, 1846) Není ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Synema globosum Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
Tmarus piger Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Tmarus stellio Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus erraticus Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený
Xysticus lineatus Xysticus lineatus (Westring, 1851) Kriticky ohrožený
Xysticus ulmi Xysticus ulmi (Hahn, 1831) Není ohrožený
Titanoecidae 0-19001901-19501951-20002001+
Titanoeca schineri Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Téměř ohrožený
Zodariidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zodarion germanicum Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zodarion rubidum Zodarion rubidum Simon, 1914 Není ohrožený

Fotografie

Marpissa nivoyi
Arctosa perita
Titanoeca schineri
Euryopis quinqueguttata
Carrhotus xanthogramma
Cheiracanthium punctorium
Attulus saltator
Lacinius horridus
Zora parallela

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1065 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 4 2 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 6 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 3 3 0 2
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 20 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 5 3 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 2 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 2
Clubiona juvenis Simon, 1878 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 2 0 0 2
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 3 3 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 0 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 2 0 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 4 0 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 2 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 9 1 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 41 12 0 9
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 31 7 0 5
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 41 15 0 6
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 18 4 0 5
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 5 0 4
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 3 0 0 2
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 7 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 94 34 0 6
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 3 0 0 3
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 2
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 11 18 0 7
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 2 0 4
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 19 7 0 1
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 2
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 4 0 6
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 15 28 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 14 0 4
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 0 0 0 1
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 2 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 4 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 0 0 0 2
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 2 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 3
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 0 0 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 10 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 2 0 0 1
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 1 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 0 0 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 11 3 0 1
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 1 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 35 3 0 2
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 6 11 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 0 0 2
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 2 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 0 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 2
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 1 0 2
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 0 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 11 0 0 2
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 278 37 0 5
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 0 19 3
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 417 117 6 6
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 103 18 2 4
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 24 27 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 47 35 0 5
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 11 0 3 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 9 0 2
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 20 39 0 5
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 104 52 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 152 172 10 7
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 4 0 3
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 5 8 0 3
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 9 0 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 17 6 1 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 40 9 5 6
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 259 88 0 6
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 8 2 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 2
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 19 0 1
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Zora armillata Simon, 1878 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 17 7 0 4
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 5 0 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 3 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 3 5 0 2
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 12 3 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Attulus caricis (Westring, 1861) 5 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 5 3 0 6
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 9 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 3 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 1 2 0 2
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 8 5 0 4
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 4 0 4
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 56 25 1 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 3
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 13 17 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 3 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 2 0 1
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 0 0 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 0 0 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 3
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 3 0 0 3
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 2 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 9 1 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 4 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 5 1 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 37 2 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 5 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 6 0 0 2
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 53 6 0 6
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 2 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 35 2 0 4
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 3 0 0 2
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 5 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 4 0 0 2
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 3
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 5 5 5
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 1 0 3
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 1 4 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 5
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 5 0 2
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 6
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 0 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 2
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 3 2 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 11
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 1 0 2
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 0 0 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 0 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 6
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 2
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 6
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 0 0 1
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 0 0 0 3
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 5
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 10 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 5
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 1 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 0 0 3
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 3
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 10 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 0 0 4
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 1 0 1
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 7 6 4 8
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 0 0 1
Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 0 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 3
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 2 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 0 0 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 3 0 3
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 9
Synema globosum (Fabricius, 1775) 0 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 2
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 5 0 3
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 1 0 1 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 2 0 2
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 3 9 0 6
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 10 0 5
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 4 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 1 0 2
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 0 2 0 2
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 3 1 0 3
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 0 2 0 2
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 3 4 0 2
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 6 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 1 0 2
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 17 1 5
Erigone atra Blackwall, 1833 5 10 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 2 2 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 2 0 0 2
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 1 1 0 1
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 1
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 2 0 2
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 1 0 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 1 0 2
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 1 0 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 5 0 3
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 4 4 0 4
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 0 1 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 1 0 2
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 2 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 1 9 0 3
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 4 2 0 2
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 5 0 3
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 2 2 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 2 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 2 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 4 0 2
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 1 0 0 2
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 2 0 2
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 1 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 0 0 1
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 1 2 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 2 0 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 0 2
Marpissa radiata (Grube, 1859) 10 0 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 1 3
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 1 0 0 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 1
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 1 1 1 3
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 16 0 3
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 1 0 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 4 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 1 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 1 2 0 1
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 9 0 12
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 1 4 0 5
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 3 0 4
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 4 7 0 8
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 6 5 0 11
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 5
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 2 0 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 3 0 0 3
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 3
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 8 5 0 12
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha montana Simon, 1874 1 0 0 1
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 2
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 2 0 6
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 5 0 0 5
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 1 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 9
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 3 0 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 0 0 1
Tmarus stellio Simon, 1875 2 0 0 2
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 1 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 1 0 1
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 1 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 2 2 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 1 2
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817) 0 1 0 1
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 0 1 0 1
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 1 0 0 1
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 0 0 1 1
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Zora parallela Simon, 1878 0 0 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 2 0 2
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 1 0 3 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 1
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1065 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 2 0 5
Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 0 1 0 1
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 6 9 0 13
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 1 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 2 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 2 0 0 2
Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 4 2 0 1
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) 3 2 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 1 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 2 6 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 2
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 3 3 0 1
Leviellus stroemi (Thorell, 1870) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 2 20 0 2
Singa hamata (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 5 9 5 7
Atypus muralis Bertkau, 1890 0 0 0 1
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 0 3 0 2
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 5 1 0 4
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 2 0 3
Clubiona juvenis Simon, 1878 2 5 0 3
Clubiona lutescens Westring, 1851 3 6 0 7
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 1 4 0 5
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 5 5 0 4
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 2 0 0 1
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 2 3 0 2
Clubiona terrestris Westring, 1851 0 0 0 2
Argenna patula (Simon, 1874) 2 0 0 1
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) 2 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 3 4 0 7
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 4 7 0 8
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 0 1 0 6
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 4 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 22 1 0 2
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 5 2 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 2 5 0 1
Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 5 4 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 0 4 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 0 0 0 2
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 5 0 1
Micaria subopaca Westring, 1861 1 0 0 1
Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) 1 2 0 3
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 48 13 0 7
Zelotes aeneus (Simon, 1878) 1 0 0 1
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 2 0 0 3
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 8 2 0 1
Zelotes longipes (L. Koch, 1866) 1 1 0 2
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 3
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) 0 1 0 2
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 0 0 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 0 1 0 1
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 6 3 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 8 9 0 12
Agyneta saxatilis (Blackwall, 1844) 0 0 0 1
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 2
Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) 0 6 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 0 0 2
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 1 0 5
Ceratinella major Kulczyński, 1894 0 0 0 2
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 9 14 0 13
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 2 4 0 3
Entelecara acuminata (Wider, 1834) 6 0 0 6
Erigone atra Blackwall, 1833 3 10 0 4
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 6 4 0 3
Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 1
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 3 1 0 2
Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) 3 0 0 3
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 2 0 0 2
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 0 3
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 3
Maso sundevalli (Westring, 1851) 0 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 0 1 0 1
Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) 1 1 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Micrargus subaequalis (Westring, 1851) 10 1 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 3 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 3 0 7
Moebelia penicillata (Westring, 1851) 2 1 0 3
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 1 1 0 3
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neriene radiata (Walckenaer, 1841) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 12 4 0 2
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 3 1 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 7
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 0 1 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 2 0 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 3 5 0 4
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 0 0 2
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 3 1 0 2
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 1 0 3
Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) 0 1 0 1
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 4 0 0 5
Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 0 0 0 3
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 0 0 3
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 2
Walckenaeria cucullata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) 4 0 0 6
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 1 0 1
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 6
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 0 0 1
Scotina celans (Blackwall, 1841) 0 0 0 4
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 1 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 20 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 413 112 0 3
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 10 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 8 2 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 26 27 0 3
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 5
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 45 32 0 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 9 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 5 0 2
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 104 52 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 82 151 0 2
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 13 4 0 2
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 6 9 0 2
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 9 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 16 6 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 23 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 185 66 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 2 0 2
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 8
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 10 19 0 2
Zora armillata Simon, 1878 2 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 12 6 0 6
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 2 0 2 2
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 2 1 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 1 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 3 3 0 2
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 3 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 4 1 0 1
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 0 3 10 2
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 11 3 2 6
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 1 2
Attulus caricis (Westring, 1861) 5 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 2 9 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 3 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 2 0 1
Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) 1 1 0 2
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 1 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 9 2 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 7 6 4 8
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 3 4 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 9 6 0 15
Synageles venator (Lucas, 1836) 1 0 0 1
Scytodes thoracica (Latreille, 1802) 0 0 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Metellina mengei (Blackwall, 1869) 1 0 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 7 4 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 37 13 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 5 0 0 4
Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) 13 17 0 1
Tetragnatha montana Simon, 1874 4 0 0 2
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 2 2 0 2
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 1 0 0 2
Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 0 1 0 1
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) 2 1 0 5
Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) 2 0 0 3
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Episinus truncatus Latreille, 1809 1 0 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 2
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Neottiura suaveolens (Simon, 1880) 1 0 0 1
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) 3 0 0 3
Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) 4 2 0 6
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 5 0 0 6
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 2
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 1 0 0 4
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 0 0 2 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pinastri L. Koch, 1872 3 3 0 6
Theridion varians Hahn, 1833 7 3 0 10
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 0 0 2
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 12 4 0 7
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 4 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 6 1 0 3
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 9
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 3 0 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 34 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 2 2 0 3
Tmarus stellio Simon, 1875 3 0 0 3
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 23 2 0 2
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 2 8 0 2
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 2
Zodarion rubidum Simon, 1914 0 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) 0 1 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 1 0 1
Araneus sturmi (Hahn, 1831) 0 1 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 4 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Dactylochelifer latreillii (Leach, 1817) 0 1 0 1
Clubiona brevipes Blackwall, 1841 1 2 0 2
Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Clubiona juvenis Simon, 1878 1 5 0 4
Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 4 9 0 8
Clubiona subtilis L. Koch, 1867 0 2 0 2
Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) 1 1 0 4
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 14 5 0 3
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) 0 0 0 2
Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) 0 0 0 1
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 2
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 0 1 0 2
Centromerus incilium (L. Koch, 1881) 0 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Ceratinella brevipes (Westring, 1851) 0 0 0 1
Donacochara speciosa (Thorell, 1875) 5 15 1 6
Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 3 0 0 3
Erigone atra Blackwall, 1833 3 1 0 1
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) 1 0 0 3
Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 0 0 0 2
Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) 0 1 0 3
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) 0 1 0 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 1 4 2 2
Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 1 0 1
Oedothorax retusus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 0 0 0 1
Porrhomma oblitum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 0 3 0 3
Tallusia experta (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 1 1 0 2
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) 0 0 0 1
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 2
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 2 0 6 3
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 3
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 1 3 0 4
Pirata tenuitarsis Simon, 1876 0 1 0 3
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 0 0 0 3
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 2
Ero aphana (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Ero cambridgei Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 2 2 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 2 1 0 3
Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 3
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 2
Tetragnatha montana Simon, 1874 2 1 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 1 0 1
Tetragnatha shoshone Levi, 1981 1 1 1 4
Tetragnatha striata L. Koch, 1862 1 1 0 2
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 2 1 0 1
Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Theridion hemerobium Simon, 1914 3 16 0 4
Theridion varians Hahn, 1833 0 1 0 1
Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 3 2 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 0 0 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Araneus alsine (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 1 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 1 1
Argenna patula (Simon, 1874) 0 1 0 1
Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) 3 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Dysdera hungarica Kulczyński, 1897 0 3 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 8 1 0 3
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 19 11 0 5
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 26 5 0 4
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 39 10 0 4
Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) 13 0 0 4
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 8 1 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 0 2 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 46 21 0 5
Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 3 16 0 6
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 5 1 0 3
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 3 0 2
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 0 0 1
Palliduphantes pallidus (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 1 0 2
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 2 0 2
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 276 18 0 3
Alopecosa taeniata (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 19 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 5 8 6 4
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 95 17 2 3
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 2 2 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 2 3 0 2
Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 10 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 20 36 0 4
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 70 21 10 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 1 0 1 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 17 8 5 2
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 74 22 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 4 1 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 1 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 5 4 0 3
Tibellus maritimus (Menge, 1875) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 4 2 0 4
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 1 1 0 1
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) 3 0 0 1
Neon valentulus Falconer, 1912 1 0 0 1
Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) 1 0 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 5 1 0 3
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 19 12 1 5
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 1 0 1
Crustulina guttata (Wider, 1834) 1 0 0 1
Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) 0 1 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 2 0 0 1
Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 1 0 2 3
Ozyptila trux (Blackwall, 1846) 17 4 0 5
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 2 0 0 2
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Eratigena agrestis (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 1 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Harpactea rubicunda (C. L. Koch, 1838) 2 0 0 1
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) 0 2 0 2
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 1 0 1
Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) 2 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 1 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 1 1 0 1
Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) 1 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 2 0 0 1
Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) 4 1 0 2
Hahnia nava (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Minicia marginella (Wider, 1834) 0 1 0 1
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 1 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 2 1 0 2
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 9 0 0 1
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 4 0 0 2
Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 1
Ero tuberculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Zora parallela Simon, 1878 0 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 5 0 0 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Phalangium opilio Linnaeus, 1758 4 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 3 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 2 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Talavera aequipes (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 2 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 1 1 0 2
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 3 1 0 1
Ozyptila pullata (Thorell, 1875) 5 0 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 4 0 0 2
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 2 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 10 0 0 1
Xysticus lineatus (Westring, 1851) 2 0 0 1
Zodarion rubidum Simon, 1914 5 2 0 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 0 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 0 0 1
Clubiona lutescens Westring, 1851 0 0 0 1
Clubiona pallidula (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Hahnia pusilla C. L. Koch, 1841 22 9 0 2
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 0 0 1
Centromerus leruthi Fage, 1933 2 0 0 1
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) 0 0 0 2
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 15 28 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 0 0 0 2
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Gonatium rubellum (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 0 0 1
Panamomops latifrons Miller, 1959 0 0 0 1
Porrhomma microps (Roewer, 1931) 6 11 0 1
Porrhomma montanum Jackson, 1913 0 0 0 1
Porrhomma pallidum Jackson, 1913 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
Tenuiphantes mengei (Kulczyński, 1887) 0 0 0 1
Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878) 0 0 0 1
Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) 0 0 0 1
Walckenaeria obtusa Blackwall, 1836 0 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 0 0 2
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Macaroeris nidicolens (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 0 0 0 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 1
Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 37 2 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Clubiona comta C. L. Koch, 1839 0 1 0 1
Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) 1 0 0 1
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) 1 0 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 1 0 1
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833) 1 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
Talavera aperta (Miller, 1971) 1 0 0 1
Heriaeus oblongus Simon, 1918 1 1 0 1
Synema globosum (Fabricius, 1775) 1 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) 1 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 3 2 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 1 1 0 1
Trochosa robusta (Simon, 1876) 0 1 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 3 0 1
Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 0 1 0 1
Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) 1 0 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 0 0 0 1
Marpissa radiata (Grube, 1859) 0 0 0 1
Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) 0 1 0 1
Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Ozyptila scabricula (Westring, 1851) 2 0 0 1
Titanoeca schineri L. Koch, 1872 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 2 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 1 1 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 1 0 0 1
Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Lacinius dentiger (C. L. Koch, 1848) 0 0 1 1
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 1 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 2 0 1
Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) 1 0 0 1
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Zodarion germanicum (C. L. Koch, 1837) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 0 1 0 1
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 0 6 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) 0 1 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 1 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Xysticus ulmi (Hahn, 1831) 1 1 0 1
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) 0 2 0 1
Mioxena blanda (Simon, 1884) 0 1 0 1
Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) 1 1 0 1
Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 2 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Larinioides ixobolus (Thorell, 1873) 1 1 0 1
Brigittea civica (Lucas, 1850) 1 2 4 1
Opilio saxatilis (C. L. Koch, 1839) 0 1 0 1
Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) 1 0 0 1
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) 0 1 0 1
Osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1 0 0 1
Salticus scenicus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Ostearius melanopygius (O. Pickard-Cambridge, 1880) 0 0 0 1
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) 34 3 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lacinius horridus (Panzer, 1794) 0 0 0 1
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) 1 0 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy