Kvadráty: 7165 6469 7266 6570 6869 7171
  Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Silně ohrožený

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868)

České jménoskálovka štíhlá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy9 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Poslední nález 2020 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníEuropean [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška200-550

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (9 použitých nálezů)
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5002
Individuální sběr1304
Neurčeno2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (9 použitých nálezů)
Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1203
Kamenolomy1102
Neurčeno6004
 SamciSamiceMláďataNálezy