Kvadráty: 7071
  Nálezy podle období  
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Allagelena gracilens Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) Není ohrožený
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený
Histopona torpida Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Inermocoelotes inermis Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) Není ohrožený
Tegenaria campestris Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Tegenaria silvestris Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 Není ohrožený
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aculepeira ceropegia Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Agalenatea redii Agalenatea redii (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Araneus diadematus Araneus diadematus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus marmoreus Araneus marmoreus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený
Araniella cucurbitina Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
Araniella opisthographa Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
Argiope bruennichi Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) Není ohrožený
Cyclosa conica Cyclosa conica (Pallas, 1772) Není ohrožený
Cyclosa oculata Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Ohrožený
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Nuctenea umbratica Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa hamata Singa hamata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený
Zilla diodia Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium erraticum Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Cheiracanthium montanum Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Silně ohrožený
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001+
Clubiona neglecta Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 Není ohrožený
Clubiona reclusa Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 Není ohrožený
Cybaeidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cybaeus angustiarum Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 Není ohrožený
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Archaeodictyna minutissima Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený
Dictyna pusilla Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dysdera erythrina Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Drassodes lapidosus Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Drassodes pubescens Drassodes pubescens (Thorell, 1856) Není ohrožený
Drassyllus lutetianus Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus praeficus Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený
Trachyzelotes pedestris Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
Zelotes latreillei Zelotes latreillei (Simon, 1878) Není ohrožený
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001+
Antistea elegans Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta rurestris Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Bathyphantes gracilis Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Bathyphantes nigrinus Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) Není ohrožený
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Diplocephalus picinus Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Entelecara flavipes Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Téměř ohrožený
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený
Gongylidium rufipes Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Lepthyphantes minutus Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Linyphia triangularis Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Microlinyphia pusilla Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) Není ohrožený
Microneta viaria Microneta viaria (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Neriene emphana Neriene emphana (Walckenaer, 1841) Není ohrožený
Neriene montana Neriene montana (Clerck, 1757) Není ohrožený
Oedothorax agrestis Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) Není ohrožený
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený
Porrhomma convexum Porrhomma convexum (Westring, 1851) Téměř ohrožený
Porrhomma errans Porrhomma errans (Blackwall, 1841) Není ohrožený
Tapinocyba insecta Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) Není ohrožený
Tenuiphantes flavipes Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) Není ohrožený
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
Walckenaeria corniculans Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Není ohrožený
Liocranidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agroeca brunnea Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) Není ohrožený
Agroeca cuprea Agroeca cuprea Menge, 1873 Téměř ohrožený
Agroeca lusatica Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Ohrožený
Scotina palliardii Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Ohrožený
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa farinosa Alopecosa farinosa (Herman, 1879) Není ohrožený
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený
Alopecosa trabalis Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený
Lycosa singoriensis Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Téměř ohrožený
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa hortensis Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
Pardosa pullata Pardosa pullata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený
Piratula hygrophila Piratula hygrophila (Thorell, 1872) Není ohrožený
Piratula knorri Piratula knorri (Scopoli, 1763) Ohrožený
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
Miturgidae 0-19001901-19501951-20002001+
Zora spinimana Zora spinimana (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený
Thanatus arenarius Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Ohrožený
Tibellus oblongus Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001+
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001+
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ballus chalybeius Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Dendryphantes rudis Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) Není ohrožený
Euophrys frontalis Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Heliophanus auratus Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
Heliophanus cupreus Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Heliophanus dubius Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 Není ohrožený
Heliophanus flavipes Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) Není ohrožený
Myrmarachne formicaria Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Ohrožený
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Phlegra fasciata Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Není ohrožený
Synageles venator Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
Sparassidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micrommata virescens Micrommata virescens (Clerck, 1757) Není ohrožený
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001+
Metellina merianae Metellina merianae (Scopoli, 1763) Není ohrožený
Metellina segmentata Metellina segmentata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený
Tetragnatha pinicola Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena braccata Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Ohrožený
Enoplognatha latimana Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 Není ohrožený
Enoplognatha ovata Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) Není ohrožený
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený
Episinus angulatus Episinus angulatus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Euryopis flavomaculata Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
Lasaeola tristis Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Téměř ohrožený
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Platnickina tincta Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
Robertus arundineti Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
Robertus lividus Robertus lividus (Blackwall, 1836) Není ohrožený
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený
Theridion mystaceum Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
Theridion pictum Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený
Theridion varians Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Bassaniodes robustus Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Ohrožený
Diaea dorsata Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
Ebrechtella tricuspidata Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený
Ozyptila atomaria Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) Není ohrožený
Ozyptila simplex Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (243 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 5
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 5
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 1
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 3
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 6 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 4 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 4 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 6 0 3
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 1 0 2
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 4 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 2
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 3 2
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 2 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 3
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 0 3 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 2 4 2
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 2 3
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 8 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 4 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 4 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 1 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 36 2 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 85 16 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 27 4 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (243 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Histopona torpida (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Agalenatea redii (Scopoli, 1763) 0 0 0 1
Araneus diadematus Clerck, 1757 0 2 0 2
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 0 1
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 3
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 2 0 5
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Clubiona reclusa O. Pickard-Cambridge, 1863 0 2 0 1
Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Drassodes pubescens (Thorell, 1856) 0 0 0 1
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 0 0 1
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 9 0 0 1
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 0 1 0 1
Zelotes latreillei (Simon, 1878) 1 0 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 0 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 0 1 0 1
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 0 0 2
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) 0 0 0 2
Microneta viaria (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Porrhomma errans (Blackwall, 1841) 0 0 0 1
Tapinocyba insecta (L. Koch, 1869) 0 0 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 0 0 0 2
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 2 0 1
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) 0 0 0 1
Agroeca cuprea Menge, 1873 0 3 0 1
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) 0 1 0 1
Scotina palliardii (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Alopecosa farinosa (Herman, 1879) 0 0 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Alopecosa trabalis (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 0 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 0 0 1
Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) 0 0 0 1
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 0 0 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 2 2
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) 0 0 0 1
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 0 0 0 1
Pardosa pullata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 0 0 0 1
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 2
Thanatus arenarius L. Koch, 1872 0 0 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 0 0 3
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 0 0 1
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 0 1 0 1
Phlegra fasciata (Hahn, 1826) 0 1 0 1
Micrommata virescens (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 0 3 0 3
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 2 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 0 1 0 1
Euryopis flavomaculata (C. L. Koch, 1836) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Robertus arundineti (O. Pickard-Cambridge, 1871) 0 0 0 1
Robertus lividus (Blackwall, 1836) 0 0 0 2
Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 1 0 3
Xysticus audax (Schrank, 1803) 1 0 0 3
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 6 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) 0 1 1 2
Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) 0 0 1 1
Aculepeira ceropegia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Araneus marmoreus Clerck, 1757 0 0 4 1
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 0 2 2
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) 2 3 0 1
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 4 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 6 0 3
Singa hamata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 1 0 1
Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 0 5 0 1
Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 0 1 0 1
Clubiona neglecta O. Pickard-Cambridge, 1862 1 0 0 1
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) 0 1 0 1
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 1 0 0 1
Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866) 0 1 0 1
Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) 0 1 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 0 1 0 1
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 9 2
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 2 2 0 2
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 0 1 0 1
Zora spinimana (Sundevall, 1833) 0 1 0 1
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 0 1 2 3
Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) 0 0 1 1
Dendryphantes rudis (Sundevall, 1833) 0 2 0 2
Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 3 3 0 4
Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Heliophanus dubius C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832) 1 0 1 1
Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 1 0 1 2
Synageles venator (Lucas, 1836) 0 1 1 1
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870 0 1 0 1
Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) 1 0 0 1
Enoplognatha latimana Hippa & Oksala, 1982 1 0 0 1
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Episinus angulatus (Blackwall, 1836) 0 1 0 1
Lasaeola tristis (Hahn, 1833) 1 7 0 2
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 1 0 0 1
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 2 8 3
Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Theridion pictum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Theridion varians Hahn, 1833 1 0 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 1 0 1
Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 0 2 0 2
Misumena vatia (Clerck, 1757) 3 2 3 4
Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 0 1 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 1 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 2 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 1 0 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Tegenaria campestris (C. L. Koch, 1834) 0 1 0 1
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 0 0 1 1
Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Antistea elegans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) 2 1 0 1
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) 0 0 1 1
Neriene emphana (Walckenaer, 1841) 1 1 0 1
Neriene montana (Clerck, 1757) 0 0 4 1
Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) 0 4 0 1
Porrhomma convexum (Westring, 1851) 0 1 0 1
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 0 1 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Piratula hygrophila (Thorell, 1872) 0 1 0 1
Piratula knorri (Scopoli, 1763) 0 0 2 1
Metellina merianae (Scopoli, 1763) 0 2 1 1
Metellina segmentata (Clerck, 1757) 0 0 3 1
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 8 0 0 1
Inermocoelotes inermis (L. Koch, 1855) 36 2 0 1
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 2 0 0 1
Cybaeus angustiarum L. Koch, 1868 85 16 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 27 4 0 1
Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) 0 2 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 0 0 1
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 3 1 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy