Kvadráty: 6964 7071 7065 6766 6963 7165
  Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený 18× 20×

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958)

České jménocedivečka nejmenší
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy20 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Miller 1958c
Poslední nález 2002
Areál rozšířeníEuropean - ME (CZ, SK) [Pan.]
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška250-500

Literatura

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (20 použitých nálezů)
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1046017
Zemní past0101
Individuální sběr0201
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (20 použitých nálezů)
Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6907
Suché louky0404
Xerotermní travinobylinná společenstva43607
Skalní stepi na vápenci0102
 SamciSamiceMláďataNálezy