Altella (1x)

Altella biuncata (Miller, 1949) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka Millerova
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2009 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Archaeodictyna (2x)

Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka stepní
První nález: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964 . Poslední nález: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka nejmenší
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1958c . Poslední nález: 2002

Argenna (2x)

Argenna patula (Simon, 1874) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka pobřežní
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e . Poslední nález: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Argenna subnigra (O. Pickard-Cambridge, 1861) Není ohrožený
České jméno: cedivečka tmavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Argyroneta (1x)

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Ohrožený
České jméno: vodouch stříbřitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2019

Brigittea (3x)

Brigittea civica (Lucas, 1850) Není ohrožený
České jméno: cedivečka zápřední
První nález: 1954, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Brigittea latens (Fabricius, 1775) Ohrožený
České jméno: cedivečka černá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Brigittea vicina (Simon, 1873) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka sousedská
První nález: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005

Brommella (1x)

Brommella falcigera (Balogh, 1935) Silně ohrožený
České jméno: cedivečka mečovitá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Dictyna (5x)

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený
České jméno: cedivečka obecná
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Dictyna major Menge, 1869 Nezvěstný
České jméno: cedivečka velká
První nález: 1975, P. Kasal, Kasal 1981 . Poslední nález: 1975 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený
České jméno: cedivečka menší
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka Szabova
První nález: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000 . Poslední nález: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
České jméno: cedivečka plotová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2020 , Mgr. Ondřej Machač

Emblyna (3x)

Emblyna annulipes (Blackwall, 1846)
České jméno: cedivečka srpovitá
První nález: 1966, J. Buchar, Buchar 1970b

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Kriticky ohrožený
České jméno: cedivečka krátkozubá
První nález: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Emblyna mitis (Thorell, 1875) Ohrožený
České jméno: cedivečka jemná
První nález: V nálezové databázi: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. . Poslední nález: 1999 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Lathys (3x)

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Kriticky ohrožený
První nález: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a . Poslední nález: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
České jméno: cedivečka kroužkovaná
První nález: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e . Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený
České jméno: cedivečka hnědá
První nález: 1929, J. Mařan, Baum 1929 . Poslední nález: 2019 , Mgr. Ondřej Machač

Nigma (2x)

Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený
České jméno: cedivečka doubravní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač

Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Není ohrožený
České jméno: cedivečka zelená
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Poslední nález: 2021 , Mgr. Ondřej Machač