Kvadráty: 5452 6754 6954
  Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Kriticky ohrožený

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891

České jménocedivečka různooká
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy5 nálezů, 3 kvadrátů
První nález 1965, J. Martínek, Buchar 1983a
Poslední nález 2000
Areál rozšířeníEuropean - eM [Boh.]
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Nadm. výška400-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (5 použitých nálezů)
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0302
Neurčeno0203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 CRSamciSamiceMláďataNálezy
Stinné skály nižších poloh0101
Neurčeno0404
 SamciSamiceMláďataNálezy