Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Lathys heterophthalma Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Kriticky ohrožený
Lathys humilis Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený 25× 41× 66×
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 38× 13× 57×

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavoukovci České republiky; Pavučenka prstohlavá Dactylopisthes digiticeps (Simon, 1881) nalezena na území Česka; Křižák Gibbaranea ullrichi v Česku – jehla v kupce sena nalezena!; V čem tkví nenápadnost křižáka nenápadného?; Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku; Rodinný dům a pavouci (a sekáči); Vzácný nález v údolí řeky Bíliny v Krušných horách; Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině; Nečekané setkání; Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno; Jedna pavučenka s očima, druhá bez očí (skoro); Mezinárodní arachnologická konference v Montevideu; Dvě červnové arachnoexkurze v Praze; Česká bibliografie; Inventarizační průzkumy 2022; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Tato práce se zabývá studiem společenstva pavouků xerotermních trávníků a solitérních stromů na přírodní památce Dolní Šárka na lokalitě Šatovka v Praze 6. Cílem výzkumu bylo prozkoumat všechny mikrohabitaty na této lokalitě a následně vytvořit seznam nalezených druhů a na základě nálezů chráněných druhů vyhodnotit význam této lokality. Výzkum byl realizován od března do června 2022 v pravidelných třítýdenních intervalech. Na lokalitě byly uplatněny různé metody sběru v různých mikrohabitatech: na skalnatém podloží metoda zemních pastí, na otevřeném trávníku metoda zemních pastí a smyků, na lesním lemu metoda zemních pastí a prosevu a na stromech (borovice a duby) metoda sklepávání. Během celého období výzkumu byla průběžně zaznamenávána teplota. Celkem bylo nalezeno 70 druhů pavouků, s převahou druhů teplomilných s vazbou na otevřená a suchá stanoviště.

14 druhů je významných pro ochranu přírody: zápředka Agroeca cuprea, křižáci Gibbaranea bituberculata a Gibbaranea gibbosa, skákavky Asianellus festivus, Heliophanus flavipes, skálovka Drassyllus villicus, plachetnatky Ipa keyserlingi a Trichopterna cito, cedivečka Lathys humilis, běžníci Ozyptila claveata, Thomisus onustus a Xysticus acerbus, slíďák Pardosa bifasciata a zápředník Porrhoclubiona leucaspis. Jedná se o druhy s vazbou na ohrožené a mizející lokality (7 druhů), ale i o druhy ohrožené (2 druhy) nebo náleží do obou kategorií (5 druhů). Početné zastoupení druhů významných pro ochranu přírody potvrzuje tuto lokalitu jako ochranářsky významnou. To podporuje i vhodně zvolený management ochrany jako pasení nebo kosení a odstraňování náletových dřevin zabraňující zarůstání lokality. © Oto Zimmermann

Spiders of the Brdy Protected Landscape Area were studied. Material obtained from pitfall traps exposed during the years 2016–2017 at 15 different representative localities included a total of 4027 individuals belonging to 154 species of spiders. Cold tolerant species (e.g. Bathyphantes similis and Pocadicnemis carpatica) as well as thermophilic species (e.g. Lathys humilis and Zodarion germanicum) were recorded. The West European species Palliduphantes ericaeus reaches here the easternmost border of its  distribution, on the contrary the East European species Walckenaeria simplex has in this territory the western limit of its areal. A quarter of the recorded spider species is closely related to the original and natural habitats. Together with the published data and data from arachnological databases, the occurrence of 220 species of spiders is currently listed for the Brdy PLA, representing about 25 % of the total fauna of the Czech Republic. The results documented presence of interesting arachnofauna and confirm a high natural value of the given area.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (128 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 0 2 0 3
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 16 9 0 18
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 17 56 2 37
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 7 0 0 5
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 16 3 0 14
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 14 5 0 18
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 3 1 6
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 4 1 4
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 4 7 0 8
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 7 0 7
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 0 3 0 2
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 1 0 2
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 1 0 3
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (127 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 0 4 0 4
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 24 21 0 38
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 17 57 2 35
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 11 2 1 10
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 5 7 0 9
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 0 1 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 3 3 0 5
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 6 1 0 6
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 0 0 3
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 2 0 0 2
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 0 1 0 1
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 2 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 0 0 2
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 0 1 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 0 0 1
Zahradnicky utvářené zahrady a parkySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 3 1 0 1
JeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Lathys humilis (Blackwall, 1855) 1 1 0 1
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy