Nálezy podle období
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 6x 6x 55x 48x 115x

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák dvouhrbý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy115 nálezů, 37 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblastThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-600

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (55 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie12705
Individuální sběr1020626
Smyk0156
Zemní past45312
Prosev0175
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (37 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
travnaté stepi01501
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehů11102
Polní meze0101
haldy a výsypky0101
okraje silnic0001
Suťové lesy0101
lesostepní doubravy0101
skalní stepi na vápenci1001
Skalní stepi na vápencových podkladech1202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy0202
Ovocné sady0101
Lesní okraje0112
Xerotermy na jiných podkladech0076
Skály nižších a středních výšek1001
Bylinný lem lesa1201
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0011
Přirozené lesy1202
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0011
Louky0011
Bažinné olšiny0011
Smrkové monokultury1001
Kamenité sutě1001
Cesty, silnice0201
Kamenolom0011
 SamciSamiceMláďataNálezy