Nálezy podle období  
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001+
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 55× 74× 141×

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

České jménokřižák dvouhrbý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy141 nálezů, 43 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (141 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0186
Individuální sběr1322730
Fotografie23006
Smyk1114619
Zemní past48416
Neurčeno2225262
Nárazová past0101
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (141 použitých nálezů)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenité suti nižších poloh11513
Neurčeno34511292
Lesostepní doubravy2705
Suché lesní lemy2002
Písčiny0011
Výsadby listnáčů1101
Mezofilní louky1001
Suché křoviny2103
Bylinné porosty břehů11102
Vřesoviště nižších poloh1102
Pastviny0101
Haldy a výsypky0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Okraje silnic0202
Suťové a roklinové lesy0101
Jeskyně1001
Skalní stepi na vápenci1202
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Ovocné sady s luční vegetací0101
Lesní okraje0112
Suché louky0076
Stinné skály nižších poloh1001
Vlhké lesní lemy1201
Suché doubravy0011
Přirozené lesy1202
Porosty borůvek0011
Louky0011
Mokřadní olšiny0011
Výsadby jehličnanů1001
Kamenolomy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy