Records by time
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Almost threatened 12x 11x 103x 37x 163x

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

Czech namekřižák dvouhrbý
Threat levelAlmost threatened
Records163 nálezů, 35 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Ota Zimmermann
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (53 used records)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1021630
Smyk221312
Fotografie0001
Zemní past2316
Prosev0022
Sklepávání0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (33 used records)
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Polní meze0101
haldy a výsypky0101
okraje silnic0202
dubohabřiny0112
lesostepní doubravy0303
skalní stepi na vápenci2203
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Lesní okraje0112
travnaté stepi0076
osluněné skály nižších poloh1001
suché lesní lemy1201
Přirozené lesy1202
horská vřesoviště0011
Louky0011
bažinné olšiny0011
suché křoviny1001
výsadby jehličnanů1001
kamenité suti nižších poloh1001
kamenolomy0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020