Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Není ohrožený 24× 16× 46×

Xysticus acerbus Thorell, 1872

České jménoběžník hnědý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy46 nálezů, 26 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Pavel Moravec
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-950

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (46 použitých nálezů)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past19108
Smyk2607
Prosev0202
Individuální sběr2405
Neurčeno85023
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (46 použitých nálezů)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno174022
Lesostepní doubravy2103
Xerotermní travinobylinná společenstva0404
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Jeskyně0101
Suché doubravy1001
Kamenité suti nižších poloh1102
Kamenolomy0101
Reliktní bory na skalách1202
Skalní stepi na vápenci5103
Bučiny nižších poloh1001
Paseky0101
Horské bučiny0201
Suché louky3003
 SamciSamiceMláďataNálezy