Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Not endangered 24× 13× 43×

Xysticus acerbus Thorell, 1872

Czech nameběžník hnědý
Threat levelNot endangered
Records43 nálezů, 25 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-950

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (43 used records)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2506
Prosev0202
Individuální sběr2405
Zemní past8106
Neurčeno85023
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (43 used records)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesostepní doubravy2103
Xerotermní travinobylinná společenstva0404
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Jeskyně0101
Suché doubravy1001
Kamenité suti nižších poloh1102
Neurčeno63019
Kamenolomy0101
Reliktní bory na skalách1202
Skalní stepi na vápenci5103
Bučiny nižších poloh1001
Paseky0101
Horské bučiny0201
Suché louky3003
 MalesFemalesJuvenilesRecords