Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Xysticus acerbus Thorell, 1872 Not endangered 3x 3x 24x 11x 41x

Xysticus acerbus Thorell, 1872

Czech nameběžník hnědý
Threat levelNot endangered
Records41 nálezů, 24 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Filip Trnka
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2405
Prosev0202
Individuální sběr2405
Zemní past7105
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (22 used records)
Xysticus acerbus Thorell, 1872 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lesostepní doubravy1102
pískovny0101
skalní stepi na vápenci0101
travnaté stepi1001
Kamenolom0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Reliktní bory na skalních podkladech1202
Kamenité sutě0101
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Skalní stepi na vápencových podkladech5103
Květnaté bučiny1001
Lesní paseky0101
Horské buko-jedlové lesy0201
Xerotermy na jiných podkladech3003
 MalesFemalesJuvenilesRecords