Nálezy podle období  
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 67× 41× 115×

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

České jménoběžník květomilný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy115 nálezů, 27 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Tomáš Krejčí
Areál rozšířeníOld World
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Nízká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška200-500

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (115 použitých nálezů)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr18122325
Zemní past1511212
Neurčeno2225646
Nárazová past0011
Smyk21121224
Prosev0145
Sklepávání0112
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (115 použitých nálezů)
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno44223069
Písčiny3145
Suché louky911814
Vřesoviště nižších poloh0313
Kamenité suti nižších poloh0111
Suché křoviny0101
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0011
Kamenolomy10446
Skalní stepi na vápenci3432
Mokré louky0101
Porosty borůvek2113
Xerotermní travinobylinná společenstva5156
Haldy a výsypky0101
Lesostepní doubravy0101
Interiéry budov0011
 SamciSamiceMláďataNálezy