Kvadráty: 6751
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x 4x 6x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 11x 12x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 3x 4x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 2x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x 2x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 3x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (136 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 11 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 5
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 8 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 13 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 6 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 8 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 36 14 0 10
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 16 0 11
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 40 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 17 7 0 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 6 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy