Kvadráty: 6751
  Nálezy podle období
Agelenidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Coelotes terrestris Coelotes terrestris (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Amaurobiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Callobius claustrarius Callobius claustrarius (Hahn, 1833) Není ohrožený 2x 2x
Araneidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Araneus quadratus Araneus quadratus Clerck, 1757 Není ohrožený 1x 1x
Cercidia prominens Cercidia prominens (Westring, 1851) Není ohrožený 1x 1x
Hypsosinga albovittata Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga heri Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Ohrožený 1x 1x
Hypsosinga pygmaea Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Téměř ohrožený 1x 1x
Hypsosinga sanguinea Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) Není ohrožený 1x 1x
Larinioides suspicax Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) Není ohrožený 1x 1x
Mangora acalypha Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x 2x
Singa nitidula Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Téměř ohrožený 1x 1x
Zygiella x-notata Zygiella x-notata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Clubiona frutetorum Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Téměř ohrožený 1x 1x
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Dictyna uncinata Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 1x 1x
Lathys stigmatisata Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Ohrožený 1x 1x
Dysderidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Harpactea lepida Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) Není ohrožený 1x 1x
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Drassyllus pumilus Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Silně ohrožený 2x 2x
Drassyllus pusillus Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 3x 3x
Haplodrassus signifer Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 3x 3x
Micaria pulicaria Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) Není ohrožený 1x 1x
Zelotes petrensis Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) Není ohrožený 1x 1x 4x 6x
Zelotes subterraneus Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Cicurina cicur Cicurina cicur (Fabricius, 1793) Není ohrožený 1x 1x
Cryphoeca silvicola Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Abacoproeces saltuum Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) Není ohrožený 2x 2x
Agyneta affinis Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) Není ohrožený 1x 1x
Ceratinella scabrosa Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Dicymbium nigrum Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Diplocephalus cristatus Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Erigone atra Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený 1x 1x
Erigone dentipalpis Erigone dentipalpis (Wider, 1834) Není ohrožený 6x 6x
Gongylidiellum latebricola Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 1x 1x
Mermessus trilobatus Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) Není ohrožený 1x 1x
Neriene clathrata Neriene clathrata (Sundevall, 1830) Není ohrožený 1x 1x
Oedothorax apicatus Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 2x 2x
Pocadicnemis pumila Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Stemonyphantes lineatus Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 1x 1x
Trematocephalus cristatus Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený 2x 2x
Walckenaeria antica Walckenaeria antica (Wider, 1834) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Alopecosa cuneata Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Alopecosa pulverulenta Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Arctosa leopardus Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Ohrožený 1x 1x
Arctosa perita Arctosa perita (Latreille, 1799) Silně ohrožený 1x 1x
Aulonia albimana Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa agrestis Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 1x
Pardosa amentata Pardosa amentata (Clerck, 1757) Není ohrožený 5x 5x
Pardosa lugubris Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 8x 8x
Pardosa monticola Pardosa monticola (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Pardosa paludicola Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 1x 1x
Pardosa palustris Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 2x 2x
Pardosa riparia Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) Není ohrožený 5x 5x
Pirata piraticus Pirata piraticus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Piratula latitans Piratula latitans (Blackwall, 1841) Není ohrožený 1x 1x
Trochosa ruricola Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 3x 3x
Trochosa spinipalpis Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Téměř ohrožený 1x 1x
Trochosa terricola Trochosa terricola Thorell, 1856 Není ohrožený 4x 4x
Xerolycosa miniata Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený 10x 10x
Xerolycosa nemoralis Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) Není ohrožený 1x 11x 12x
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Oxyopidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Oxyopes ramosus Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 1x 1x
Thanatus formicinus Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Téměř ohrožený 1x 1x
Phrurolithidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phrurolithus festivus Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) Není ohrožený 3x 3x
Pisauridae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pisaura mirabilis Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) Není ohrožený 2x 2x
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Aelurillus v-insignitus Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Evarcha arcuata Evarcha arcuata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x 2x
Evarcha falcata Evarcha falcata (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Pellenes tripunctatus Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Téměř ohrožený 2x 2x
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pachygnatha degeeri Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 6x 6x
Pachygnatha listeri Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 Není ohrožený 1x 2x 3x
Tetragnatha nigrita Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Téměř ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Asagena phalerata Asagena phalerata (Panzer, 1801) Není ohrožený 1x 3x 4x
Enoplognatha thoracica Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) Není ohrožený 1x 1x
Neottiura bimaculata Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) Není ohrožený 1x 1x
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Steatoda albomaculata Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Téměř ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Misumena vatia Misumena vatia (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 2x 3x
Ozyptila brevipes Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Silně ohrožený 1x 1x
Ozyptila rauda Ozyptila rauda Simon, 1875 Kriticky ohrožený 1x 1x
Pistius truncatus Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený 2x 2x
Spiracme striatipes Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Ohrožený 1x 1x 2x
Thomisus onustus Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Ohrožený 1x 1x
Xysticus audax Xysticus audax (Schrank, 1803) Není ohrožený 1x 1x
Xysticus bifasciatus Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 Není ohrožený 1x 1x 2x
Xysticus cristatus Xysticus cristatus (Clerck, 1757) Není ohrožený 3x 3x
Xysticus kochi Xysticus kochi Thorell, 1872 Není ohrožený 1x 3x 4x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (179 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 11 1 0 4
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 9 2 0 5
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 8 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 13 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 6 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 8 0 5
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 3
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 36 14 0 10
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 16 0 11
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 40 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 17 7 0 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 2
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 6 0 0 3
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 1
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 5 0 0 2
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 3
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 0 0 1
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 0 0 0 2
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 0 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 0 0 0 1
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 0 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 0 0 0 1
Xysticus kochi Thorell, 1872 0 0 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1 0 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 1 0 0 1
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (179 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Coelotes terrestris (Wider, 1834) 1 0 0 1
Callobius claustrarius (Hahn, 1833) 3 1 0 2
Cercidia prominens (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) 0 0 0 1
Hypsosinga heri (Hahn, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) 0 0 0 1
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844) 0 1 0 1
Larinioides suspicax (O. Pickard-Cambridge, 1876) 0 0 0 1
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) 0 1 0 2
Singa nitidula C. L. Koch, 1844 0 0 0 1
Zygiella x-notata (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 0 1 0 1
Dictyna uncinata Thorell, 1856 0 0 0 1
Lathys stigmatisata (Menge, 1869) 0 0 0 1
Harpactea lepida (C. L. Koch, 1838) 0 0 0 1
Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) 2 1 0 2
Drassyllus pusillus (C. L. Koch, 1833) 3 2 0 3
Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) 1 2 0 3
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831) 1 0 0 1
Zelotes petrensis (C. L. Koch, 1839) 11 1 0 6
Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 0 1 0 1
Cicurina cicur (Fabricius, 1793) 0 0 0 1
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) 0 0 0 1
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872) 1 1 0 2
Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) 1 0 0 1
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Dicymbium nigrum (Blackwall, 1834) 0 0 0 1
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833) 1 0 0 1
Erigone atra Blackwall, 1833 1 0 0 1
Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 10 2 0 6
Gongylidiellum latebricola (O. Pickard-Cambridge, 1871) 1 0 0 1
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) 1 0 0 1
Neriene clathrata (Sundevall, 1830) 0 0 0 1
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) 1 1 0 2
Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) 0 1 0 1
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) 2 0 0 2
Walckenaeria antica (Wider, 1834) 0 1 0 1
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) 3 0 0 1
Arctosa perita (Latreille, 1799) 0 1 0 1
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805) 1 1 0 2
Pardosa agrestis (Westring, 1861) 3 0 0 1
Pardosa amentata (Clerck, 1757) 5 8 0 5
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 6 13 0 8
Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) 6 0 0 2
Pardosa riparia (C. L. Koch, 1833) 0 8 0 5
Pirata piraticus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Piratula latitans (Blackwall, 1841) 1 0 0 1
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) 3 1 0 3
Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) 0 0 0 1
Trochosa terricola Thorell, 1856 2 2 0 4
Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) 36 14 0 10
Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) 20 16 0 12
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 40 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
Thanatus formicinus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) 1 2 0 3
Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 8 2 0 2
Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) 3 0 0 3
Evarcha arcuata (Clerck, 1757) 1 0 0 2
Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2 0 0 3
Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) 0 0 0 2
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 17 7 0 6
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830 1 1 0 3
Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 0 0 0 1
Asagena phalerata (Panzer, 1801) 6 0 0 4
Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) 1 0 0 1
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) 0 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Misumena vatia (Clerck, 1757) 1 1 0 3
Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) 0 0 0 1
Ozyptila rauda Simon, 1875 0 0 0 1
Pistius truncatus (Pallas, 1772) 0 0 0 2
Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) 0 0 0 2
Thomisus onustus Walckenaer, 1805 0 0 0 1
Xysticus audax (Schrank, 1803) 0 0 0 1
Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1 0 0 2
Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 6 0 0 3
Xysticus kochi Thorell, 1872 3 1 0 4
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Araneus quadratus Clerck, 1757 0 1 0 1
Pardosa monticola (Clerck, 1757) 2 0 0 1
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy