Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Ohrožený 15× 74× 34× 130×

Pardosa paludicola (Clerck, 1757)

České jménoslíďák mokřinný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy130 nálezů, 62 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2020 , Bohumil Mocek
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, (disturbed)
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

 © Oto Zimmermann
Tato práce se věnuje arachnofauně kaolinových oprámů, kde v minulosti probíhala těžba kaolinu. Po ukončení těžebních pracích byl ve zmíněných jámách ukládán odpad z nedaleké továrny. Tyto antropogenní činnosti samozřejmě výrazně ovlivnily dnešní podobu tohoto území. Navzdory chemickému zatížení nabízí tento biotop vhodné životní podmínky pro bezobratlé živočichy. Sběr pavouků se uskutečnil za použití zemních pastí a byl doplněn individuálním sběrem. Inventarizační výzkum probíhal ve dvou sezónách, od 26. 4 2019 do 19.10 2019 a od 19.3. 2020 do 16.10. 2020. Sledované území bylo rozděleno na těsné (12 stanovišť) a širší (12 stanovišť) okolí 4 oprámů. Druhů bylo zaznamenáno celkem 148 a to ve 25 čeledích. Mezi významné nálezy spadající do kategorie VU (ohrožený) patří pavučenka Silometopus elegans, skálovka Gnaphosa lugubris, slíďáci Pardosa paludicola, Piratula knorri a Hygrolycosa rubrofasciata. Do kategorie EN (silně ohrožené) je zařazena plachetnatka Bathyphantes setiger, slíďák Alopecosa schmidti a skálovka Micaria dives.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (130 použitých nálezů)
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vysavač0201
Zemní past306140763
Individuální sběr729024
Neurčeno711040
Sklepávání61201
Prosev0401
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (130 použitých nálezů)
Pardosa paludicola (Clerck, 1757) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod24307
Mokré louky7614618
Břehy tekoucích vod0202
Bahnité břehy0101
Neurčeno7455057
Písčité břehy5501
Slaniska203604
Horské bučiny0201
Ostatní pole5205
Ostřicové porosty stojatých vod23203
Porosty borůvek0001
Paseky0101
Ruderály0101
Lesy2102
Močály841507
Vlhké lesní lemy1001
Mezofilní louky3003
Haldy a výsypky0011
Suché doubravy17202
Výsadby listnáčů81402
Úhory2002
Ovocné sady s luční vegetací2002
Lesní okraje0101
Louky1001
Lužní lesy nížin1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
Rašeliniště0001
Bylinné porosty břehů0001
 SamciSamiceMláďataNálezy