Kvadráty: 5844 6753
  Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Kriticky ohrožený

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)

České jménopavučenka dvoubarvá
Stupeň ohroženíKriticky ohrožený
Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
První nález 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 1997 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM [Boh.]
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuvery rare
Nadm. výška400-650

Literatura

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0301
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) CRSamciSamiceMláďataNálezy
Ostřicové porosty stojatých vod0301
Neurčeno0001
 SamciSamiceMláďataNálezy