Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 2x 284x 6x 292x

Piratula uliginosa (Thorell, 1856)

České jménoslíďák rašeliništní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy292 nálezů, 73 kvadrátů
Poslední nález 2004

Literatura

© Oto Zimmermann
The studied locality, i.e. Klánovický les Forest is situated on the edge of Prague, one of the most polluted areas in the Czech Republic. Thanks to large area the forest acts as an isolation from agrochemicals, thus allowing the existence of some habitats sensitive to eutrophisation, in particular peat-bogs, heaths, bare sandy soils, and Molinia meadows. The habitats harbour unusually high species diversity of spiders and
harvestmen: the author recorded 286 spider and 11 harvestman species there, which is approximately one third of the Czech fauna. Sixty one of them are red-listed in the Czech Republic. Peat-bog linyphiid Saaristoa abnormis, and steppe lycosid Alopecosa schmidti and linyphiid Panamomops inconspicuus are listed as endangered. Local small peat-bogs offer suitable conditions for disappearing lycosids Hygrolycosa
rubrofasciata, Pirata piscatorius and Piratula uliginosa, while heaths harbour the disappearing Oxyopes ramosus. Water spider Argyroneta aquatica has recently been found in small pools in ditches along the railway. Littoral vegetation is inhabited by Theridiosoma gemmosum and the jumping spider Calositticus floricola. Disturbed soil surface of wet meadows harbours the wolf spider Arctosa leopardus. Some species have recently appeared at the site, for example Dysdera hungarica, the harvestman Nemastoma bidentatum sparsum or the crab spider Synema globosum. The first two were probably introduced there by man, the latter probably expands due to climate change. The author suggests to keep these habitats without woody vegetation to protect local high species diversity there.


© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (246 použitých nálezů)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk2434018
Zemní past172242114147
Prosev0505
Individuální sběr17681274
Sklepávání2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (254 použitých nálezů)
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Vrchoviště774368098
Rašeliniště a slatiniště909142567
Rašelinné březiny a bory92141032
Vlhké louky4105
Kultury jehličnanů1001
Kosodřevina15303
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1103
Přechodová rašeliniště1715012
Podmáčené smrčiny7204
Močály6414118
Louky0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody24904
Rákosiny, orobincové porosty0101
Přirozené smrčiny (bory a březiny)0001
Slatiniště0101
Bažinné olšiny0101
Lesní okraje0001
Lesní paseky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy