Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený 27x 27x

Maro lepidus Casemir, 1961

České jménoplachetnatka malá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy27 nálezů, 7 kvadrátů
První nález 1953, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález 1999 , Jan Buchar, Vítězslav Bryja, Antonín Kůrka, Lenka Kubcová
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev0303
Neurčeno2020020
Individuální sběr3002
Zemní past5002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Porosty vysokých ostřic0202
Neurčeno2018018
Reliktní bory na skalních podkladech0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek0101
Pískovcová skalní města2001
Vlhké louky4001
Rašeliniště a slatiniště1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
Vrchoviště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy