Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Maro lepidus Casemir, 1961 Silně ohrožený 27× 28×

Maro lepidus Casemir, 1961

České jménoplachetnatka malá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy28 nálezů, 8 kvadrátů
První nález 1953, F. Miller, Miller 1966
Poslední nález 2020 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška250-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev1404
Neurčeno2020020
Individuální sběr3002
Zemní past5002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (28 použitých nálezů)
Maro lepidus Casemir, 1961 ENSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště2203
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Neurčeno2018018
Reliktní bory na skalách0101
Bylinné porosty břehů0101
Stinné skály nižších poloh2001
Mokré louky4001
alpínské trávníky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy