Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 47× 56×

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka pobřežní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy56 nálezů, 22 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (56 použitých nálezů)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1011012
Vysavač61102
Individuální sběr411011
Neurčeno1115022
Prosev2203
Smyk1303
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (56 použitých nálezů)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno1923023
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7808
Slaniska0101
Rašeliniště0504
Ostřicové porosty stojatých vod5909
Luční ostřicové mokřady0101
Močály4306
Mokré louky0504
 SamciSamiceMláďataNálezy