Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Ohrožený 47× 53×

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863)

České jménoplachetnatka pobřežní
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy53 nálezů, 21 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskyturare
Nadm. výška150-800

Literatura

 © Oto Zimmermann
From April to September 2017, spider communities were investigated at the Dobroměřice sandpit. A total of 73 species of spiders were found on wetland habitats, of which 8 are ecologically significant: Clubiona subtilis, Gongylidiellum murcidum, Heliophanus auratus, Kaestneria dorsalis, Kaestneria pullata, Tetragnatha nigrita, Thanatus striatus and Tibellus maritimus.

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (53 použitých nálezů)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr411011
Neurčeno1115022
Prosev2203
Smyk1303
Zemní past910011
Sklepávání1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (53 použitých nálezů)
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod7808
Slaniska0101
Neurčeno1211020
Rašeliniště0504
Ostřicové porosty stojatých vod5909
Luční ostřicové mokřady0101
Močály4306
Mokré louky0504
 SamciSamiceMláďataNálezy