Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 1x 94x 10x 105x

Robertus scoticus Jackson, 1914

České jménosnovačka skotská
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy105 nálezů, 34 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Poslední nález 2007 , Roman Mlejnek
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [bm.]
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška400-700-1300

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (105 použitých nálezů)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr4608
Prosev1340028
Neurčeno1026012
Zemní past9414054
Eklektor2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (105 použitých nálezů)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6527045
Horské buko-jedlové lesy0202
Kamenité sutě2504
Horské biotopy1001
Lesy2002
Pískovcová skalní města1102
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1001
Horské smrčiny207011
Kulturní lesy0101
Rašeliniště a slatiniště1102
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Lesní paseky2003
Podmáčené smrčiny1110010
Suťové a roklinové lesy1807
Širokolisté vysokostébelné nivy1102
Krátkostébelné trávníky s mechy a lišejníky2102
Smrkové monokultury0202
Kultury listnáčů0201
Vrchoviště91802
Květnaté bučiny1001
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1001
 SamciSamiceMláďataNálezy