Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus scoticus Jackson, 1914 Téměř ohrožený 94× 13× 108×

Robertus scoticus Jackson, 1914

České jménosnovačka skotská
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy108 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S [bm.]
Fytogeografická oblast
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-1550

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (108 použitých nálezů)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past9714057
Individuální sběr4608
Prosev1340028
Neurčeno1026012
Eklektor2103
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (108 použitých nálezů)
Robertus scoticus Jackson, 1914 LCSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno6827048
Horské bučiny0202
Kamenité suti nižších poloh2504
Horské biotopy1001
Lesy2002
Stinné skály nižších poloh1102
Horské smrčiny217012
Výsadby jehličnanů0303
Rašeliniště101904
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Paseky2003
Podmáčené smrčiny1110010
Suťové a roklinové lesy1807
Širokolisté horské nivy1102
alpínské trávníky3103
Výsadby listnáčů0201
Bučiny nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy