Nálezy podle období
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 161× 167×

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908)

České jménoslíďák rašelinný
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy167 nálezů, 35 kvadrátů
První nález 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Poslední nález 2017 , Radek Šich
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastOreo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-1250

Literatura

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (167 použitých nálezů)
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno77173072
Zemní past14769025
Prosev33607
Individuální sběr362655059
Smyk1303
Sklepávání1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (167 použitých nálezů)
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno44118013
Luční ostřicové mokřady4202
Rašeliniště5318080144
Podmáčené smrčiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Mokré louky6002
Mokřadní olšiny1001
Močály3001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2001
Břehy tekoucích vod0701
 SamciSamiceMláďataNálezy