Kvadráty: 6671
  Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dictyna pusilla Thorell, 1856 Není ohrožený 3x 3x
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Ohrožený 1x 1x
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Ohrožený 1x 1x
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 1x 1x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 1x 1x
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený 1x 1x
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený 1x 1x

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (8 použitých nálezů)
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Dictyna pusilla Thorell, 1856 0 3 1 3
Linyphia triangularis (Clerck, 1757) 0 0 2 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Theridion mystaceum L. Koch, 1870 0 1 0 1
Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 0 0 1 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) 1 5 0 1
Piratula uliginosa (Thorell, 1856) 1 6 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy